För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Ägar- och generationsskifte i svenska företag - överlåtelse eller avslut?

Nära fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre, och cirka en sjättedel av företagsledarna är dessutom 65 år eller äldre. I absoluta siffror handlar det om drygt 47 000 företag, med totalt 310 000 anställda. Kronoberg toppar ligan med störst andel äldre företagare, medan Stockholms län och Norrbotten har de yngsta. Det visar Företagarnas nya undersökning om ägarskiften i svenska företag, där vi bland annat kollat på företagares ålder i 278 000 svenska aktiebolag.

I den här rapporten granskas företagsledares ålder i 278 000 svenska aktiebolag. 99,4 procent av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda. De flesta är ägarledda och är därmed ytterst beroende av ägaren i den löpande verksamheten.

Sedan 1990 har fyra av fem jobb skapats i småföretagen och idag sysselsätter de nästan två miljoner personer. Vår undersökning visar att drygt fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre. En sjättedel (17 procent) av företagsledarna är 65 år eller äldre. I absoluta siffror handlar det om drygt 47 000 företag (aktiebolag), med totalt 310 000 anställda.

Avgörande fråga för många svenska företag

För lokalsamhället och regionen, för företagens anställda och deras familjer, och för företagsklimatet i helhet, är det viktigt att säkerställa företagets fortlevnad även efter att företagsledaren avslutat sin verksamhet, till exempel på grund av pensionering. Möjligheterna att genomföra lyckade ägar- och generationsskiften är därför en avgörande fråga för många svenska företags framgång under kommande år.

"Med en åldrande företagarbefolkning riskerar vi i värsta fall att se en utbredd företagsdöd i många kommuner. Ägarskifte är en fråga som berör tusentals företag med hundratusentals anställda, och att de underlättas kommer vara avgörande för många företags fortlevnad" - Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna.

Företagsledarna i Kronoberg, Kalmar och Värmlands län är äldst. I Stockholms län och Norrbotten är företagsledare yngst. Ser man till företagsledarnas åldersstruktur på kommunnivå så är andel företagsledare som är 65 år eller äldre högst i Lessebo och lägst i Surahammar.

Stort antal ägarskiften kommande år

Vår undersökning visar att mer än vart sjätte företag ser ett ägarskifte som troligt inom fem år, och mer än vart fjärde inom tio år.

Det finns flera anledningar till att många företagare upplever svårigheter med ägarskifte. Bland annat kan företagare uppleva det som känslomässigt svårt att lämna över sitt livsverk. Men det kan även finnas svårigheter relaterade till skattesystemet, eller med att hitta någon som vill och kan ta över företaget. Många företag, framförallt lite större, upplever svårigheter i att värdera bolaget. Ett ytterligare problem är att många företagare inte planerar tillräckligt för ägar- eller generationsskifte.

Staplar län: Andel företagsledare 65+ år & medelålder:

 

Karta kommun:  Andel företagsledare 65+ år:

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.