podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

DN: Dålig arbetsmoral bland unga

Publicerad 17 nov 2016
I dag uppmärksammar Dagens Nyheter Företagarnas färska rapport "Det är attityden, dumbom". En stor undersökning bland 5000 företagare visar att många vill rekrytera -men att det är svårt att hitta lämplig personal. Sverige går miste om fler än 70 000 jobb om året.

Tillväxten i små och medelstora företag hämmas av brist på rätt kompetens. Men den största bristen gäller inte utbildning och arbetslivserfarenhet, utan fallerande arbetsmoral, intresse och ansvarstagande. Det hävdar Företagarna.

Företagarnas Småföretagsbarometer har två år i rad identifierat det största tillväxthindret för småföretag som brist på lämplig arbetskraft. Det är ett större hinder än både konkurrens och höga arbetsgivarkostnader.

Nu bekräftar Företagarnas enkätundersökning bland 5 000 företagare, plus djupintervjuer, att rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Men också att bara hälften de två senaste åren har lyckats hitta den sökta kompetensen.

Den färska rapporten med titeln "Det är attityden, dumbom" visar att många arbetsgivare upplever sig ha svårt att hitta personal som är mogna för en entré på arbetsmarknaden. Det som var svårast att finna var personer med rätt personliga egenskaper, som ansvarstagande, självgående, intresse för att arbeta, problemlösningsförmåga och noggrannhet.

Till och med folk som klarar de mest grundläggande kraven på ansvarstagande, arbetsmoral och självgående. Som att komma i tid, dyka upp på jobbet varje dag, jobba när de väl är där och hålla tempot uppe.

Resultatet illustrerar att mer teoretisk utbildning inte någon universallösning på all matchningsproblematik, fastslår Företagarnas vd Günther Mårder, som vänder sig mot vad han menar är en politisk övertro på utbildningsväsendet.

– Vår studie visar att den största utmaningen är att öka de arbetssökandes självinsikt och hitta sätt att främja ansvarstagande och självgående, som är arbetsgivarnas mest efterfrågade egenskaper, men också det som är svårast att finna.

– Dagens skola är enbart inriktad på kunskap och elevernas rättigheter, men förbereder inte för ansvarstagande och att rättigheter också medför skyldigheter.

Studiens slutsatser bekräftas från flera av Företagarnas medlemsorganisationer.

Läs hela artikeln på dn.se.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna