För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Stora upphandlingar och små företag

Nu släpps Företagarnas rapport "Stora upphandlingar och små företag". Den visar att många små företag upplever problem med stora upphandlingar.

Studien, som är baserad på en SIFO-mätning, visar att i snitt 15 procent av de små företagen – eller i konkreta tal omkring 5 400 företag - avstår från offentlig upphandling till följd av att kontrakten är för stora. Samtidigt brottas många upphandlande enheter/myndigheter med att det är få anbud i de offentliga upphandlingarna. Företagarna betonar i rapporten att det är av stor betydelse för att främja konkurrensen i de offentliga upphandlingarna att den kompetens som de många små företagen besitter tas tillvara.

I syfte att öka förutsättningarna för små företags deltagande lämnar Företagarna följande rekommendationer vid utformande av samordnade ramavtalsupphandlingar och andra stora upphandlingar:

  • Vid stora samordnade ramavtalsupphandlingar bör man göra det möjligt att lägga anbud på mindre delar, geografiskt eller produktmässigt. Då kan mindre företag ges möjlighet att delta genom att lägga anbud på sådana delar där de har sin expertis eller sitt geografiska läge.
  • Samordnade ramavtalsupphandlingar avser ofta betydande åtaganden som löper över flera år och ramavtalen ger inga garantier om leveransvolym. Detta kan orsaka problem för mindre företag med begränsade resurser. Sådana ramavtalsupphandlingar bör enbart användas vid inköp av sådana varor och tjänster där man verkligen kan uppnå bättre slutresultat för de enskilda berörda myndigheterna än genom att genomföra mindre, separata upphandlingar.
  • Antalet leverantörer som antas i en ramavtalsupphandling måste stå i proportion till upphandlingens storlek. Vid centrala ramavtalsupphandlingar ska man således inte endast anta ett fåtal leverantörer.
  • De krav som ställs i den enskilda upphandlingen får inte vara irrelevanta eller gå längre än vad som behövs för att uppnå syftet med upphandlingen. Krav på exempelvis breda produkt- eller tjänstesortiment, stor geografisk täckning eller stort antal anställda är faktorer som försvårar eller rent av omöjliggör deltagande för många mindre företag, till nackdel för konkurrens och mångfald.

Läs hela rapporten här (pdf).

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.