headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter är till stor del avgifter som arbetsgivare betalar för deras anställda, det vill säga skatt på arbete.

De små företagen sysselsätter fler än både storföretagen och den offentliga sektorn. Att skapa goda villkor för företag att starta, expandera och anställa är att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Den samlade kostnaden för att anställa måste sänkas genom sänkta arbetsgivaravgifter. Växa-stödet är ett exempel på en välkommen riktad sänkning som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för vissa grupper.