För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter är skatter och avgifter på lön eller annan ersättning för utfört arbete som arbetsgivaren betalar in för anställda och andra arbetstagare som har fått ersättning för arbete i Sverige.

Arbetsgivaravgiften betalas in av den anställdes arbetsgivare och uppgår, för de allra flesta arbetstagare, till 31,42 procent av bruttolönen.

Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter utgör tillsammans med egenavgifter och allmän pensionsavgift socialavgifter. De finansierar den svenska socialförsäkringen. Den är rätten till social trygghet i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension, sjukvård och barnbidrag.

Stora delar av det svenska socialförsäkringssystemet är illa anpassat för företagens verklighet.

Hur mycket är arbetsgivaravgifter?

Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent på den bruttolön och förmånsvärden som du som arbetsgivare betalar ut.

Vissa grupper betalar mindre eller ingen arbetsgivaravgift. För ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång men ännu inte 18 år betalar arbetsgivaren under vissa förutsättningar endast ålderspensionsavgift, 10,21 procent. Detsamma gäller för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år. Även olika stöd och undantag ger nedsatt arbetsgivaravgift. Det gäller för arbetsgivare som bedriver verksamhet i stödområden i delar av Norrland och inre Svealand, för arbetsgivares första anställda i så kallade växa-företag samt för vissa anställda som arbetar med forskning och utveckling.

Vad är växa-stödet och när kan jag som företagare använda det vid nyanställningar?

Arbetsgivaravgift ungdom

Arbetsgivaravgift för unga var tillfälligt nedsatta under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023 för ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år vid årets ingång.

För ungdomar som har fyllt 15 år vid årets ingång men ännu inte 18 år betalar arbetsgivaren som ovan nämnts nedsatt arbetsgivaavgift under vissa förutsättningar. För lön upp till 25 000 kronor per månad är den 10,21 procent. På lön som överstiger 25 000 kronor per månad betalas full arbetsgivaravgift.

Vilka arbetstider får en 19-åring ha?

Arbetsgivaravgifternas delar

Arbetsgivaravgiften består av flera delkomponenter varav de två största är allmän löneavgift och ålderspensionsavgift. De olika delarna av arbetsgivaravgiften är i sin tur kopplade till olika socialförsäkringssystem (med undantag för den allmänna löneavgiften).

Arbetsgivaravgifter består av sju olika delar:

  • Ålderspensionsavgift
  • Efterlevandepensionsavgift
  • Arbetsskadeavgift
  • Sjukförsäkringsavgift
  • Föräldraförsäkringsavgift
  • Arbetsmarknadsavgift
  • allmän löneavgift.

Utöver de sju delarna betalar arbetsgivare särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) för utfäst tjänstepension, och enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Räkna ut kostnaden för en anställd.

Egenavgift i stället för arbetsgivaravgift

Enskilda näringsidkare betalar inte arbetsgivaravgift, utan i stället egenavgift. Egenavgiften är totalt sett något lägre än arbetsgivaravgiften, 28,97 procent. Näringsidkare betalar en något högre sjukförsäkringsavgift (3,64 procent i stället för 3,55 procent), och en betydligt lägre arbetsmarknadsavgift (0,10 procent i stället för 2,64 procent). Att arbetsmarknadsavgiften är lägre beror delvis på att företagare har svårare att få ta del av arbetslöshetsersättningen än en anställd, vilket i sin tur beror på att det är svårare att definiera när en företagare är arbetslös än när en anställd är det.

Taggar
Riks Artikel

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.