podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbarhetstema på Frukostklubben i Stenungsund

Publicerad 20 sep 2023
I samband med Hållbarsveckan 2023 i Stenungsunds kommun bjöd Företagarna in till Frukostklubben på temat hållbarhet. Eventet inleddes med mingel till morgonkaffe och fralla. Därefter presenterade Lars Grenhage, ordförande i Företagarna Stenungssund & Tjörn och Stenungsunds näringslivschef Jessica Waller programmet. Olika företagare bjöd på en inblick i deras hållbarhetsarbeten och aktörer från Västsvenska Handelskammaren, kommunen och regionen berättade om sina arbeten om hur de kan vara till stöd för företagare som vill arbeta mer hållbart.

– Vi på Företagarna har i medlemsundersökningar sett att hållbarhetsfrågorna är prioriterade bland Sveriges småföretagare. Nio av tio småföretagare anser att det är viktigt eller mycket viktigt för företag att ta ett samhällsansvar och att bedriva hållbarhetsarbete och man har efterfrågat mer stöd och kunskap för att kunna göra ett bra omställningsarbete. Det har vi på Företagarna tagit till oss och förutom att försöka påverka våra beslutsfattare att ha en politisk långsiktighet, som ger fog för investeringar som kommer med en grön omställning, så har vi valt att engagera oss i Klimatlöftet. Vi strävar ju alla mot samma mål, en hållbar framtid, och med Klimatlöftet så kraftsamlar vi kring frågorna och erbjuder en jättefin möjlighet för alla små och medelstora företag att få hjälp med att komma igång med, eller utveckla sitt klimatarbete, inledde Lars Grenhage.

Camilla Kinnear, Västsvenska Handelskammaren var på plats för att informera om kostnadsfritt expertstöd till företag genom Klimatlöftet. I oktober börjar projektet som pågår i ett år, där anmälda företag väljer ut vilka konkreta mål som man kan och vill arbeta med inom företaget. Syftet är att sänka utsläppen och bli mer konkurrenskraftig inför kunder och arbetstagare. Det är Västsvenska Handelskammaren i samverkan med Företagarna Västra Götaland och Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om,  som står bakom Klimatlöftet. 

Malin Henriksson berättade om Stenungsunds kommuns klimatlöfte, där de arbetar aktivt med att anta fler och fler klimatlöften. Exempel på löften som rör företagare är ”vi minskar utsläppen tillsammans med näringslivet” och ”vi fokuserar på företagens klimatomställning i miljötillsyn”.

Signe Ahlsten, från Västra Götalandsregionen VGR gav oss information om finansiellt stöd till företag via hållbarhetscheckar. Projekten de kan hjälpa till att finansiera handlar i första hand om cirkulära affärsmodeller, elektrifiering och hållbara livsmedel och material, men även andra antas.

Maria Fuxborg, Västsvenska Handelskammaren om konjunkturen i Västsverige. Hon presenterade om hur det historiskt har det gått bra i regionen i jämförelse med Sveriges övriga storstadsregioner och visade att trots den pågående osäkra marknaden så är det inte så farligt som det ibland låter i media.

Två lokala företagare, Jenny Linde, General Manager Scandinavian Transmission Service AB och Marie Swärd, vd på JWR Engineering AB, delade med sig av saker de gjort för att minska sin klimatpåverkan. Det handlade om att STS renoverar sina växellådor, att ta ansvar för avfall och att värna om både sina anställda och kunder, respektive den pågående omställningen att skapa en renare industri där JWR arbetar både med innovation inom industrin och internt.

Till sist berättade Tommy Witedal från Bästkuststäd om deras arbete med Glädjeresan. I år arbetar de till förmån för Kvinnojouren i STO med auktion den 30 september i Tjörnbro Arena (för allmänheten) och Stenungsbaden (för företag), där alla intäkter går till Kvinnojouren i STO.

Fler nyheter från Företagarna