För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Brott mot företagare på agendan i Mölndal

Publicerad 7 okt 2022
I början av oktober bjöd Företagarna Mölndal in polisen, kommunen och Svenskt Näringsliv till ett första gemensamt möte om brott mot företagare. Mötet var ett startskott för ett ökat samarbete, för att se vad man tillsammans kan göra för att öka tryggheten för företagare i Mölndal.
På bilden från vänster: Charlie Karlsson- brottsförebyggande samordnare, Niklas Svensson - kommunpolis, Mikaela Ellfors - näringslivsenheten, Karolina Flink Berndsson - ordf. Företagarna Mölndal, Carina Kloek-Malmsten - näringslivschef, Christina Riksén - Svenskt Näringsliv och Mikael Erlandson - regionchef Företagarna Västra Götaland.

Vi bad Karolina Flink Berndsson, ordförande i Företagarna Mölndal, att summera och reflektera lite över mötet.

Varför ville ni få till det här mötet med kommunpolisen och kommunens säkerhetssamordnare?

– Syftet med mötet var att samla olika aktörer som har insyn i och intresse av ämnet, brott mot företag. Tanken var att få en lägesbild av brottsligheten och se hur vi kan samverka för att stärka tryggheten och minska brottsligheten mot företagare.

Vad hade kommunpolisen för bild av brott mot företagare i Mölndal och hur är fokuset idag, både vad gäller företagsrelaterade brott och förebyggande arbete?

Både kommunen och polisen har en väldigt praktisk bild av brott och trygghet och ser det ur ett plats- och miljöperspektiv mer än ur ett målgruppsperspektiv. Man är väldigt fokuserade på trygghet och de så kallade vardagsbrotten, som exempelvis inbrott och skadegörelse. Enligt polisens statistik så har brotten gått ner med 20 procent men vi vet ju också att det finns ett stort mörkertal, att det är många företagare som inte anmäler brotten.

Många företagare försöker förebygga inbrott genom att skaffa bra larm och säkerhetssystem, eller anlita vaktbolag. Men verkligheten är att detta är en liten del av brotten företagare utsätts för. Digital brottslighet, där företag blir utsatta för olika attacker och intrång, utpressning och bedrägerier är kanske ett ännu större och växande problem. Ett tredje område är det interna hotet. Vem är det som jobbar inne på företagen och finns det en möjlig risk där? På dessa två områden, digital och intern brottslighet, finns ingen lokal förebyggande verksamhet hos kommun och polis, utan varje företag är ansvarig att själv samla information, kunskap och möjliga lösningar för att förebygga att det händer. Man är därmed väldigt utlämnad som företagare.

Kom ni fram till något som ni kan samverka kring för att öka tryggheten för företagare och hur kommer ni att jobba vidare med frågan i föreningen?

– Frågan engagerar oss alla, men på olika plan. Vi är alla överens om att vi behöver arbeta förebyggande för att gemensamt skapa engagemang, medvetenhet och kunskap kring frågan. Vi kom fram till att vi ska skicka ut en enkät till företagare i kommunen, som förhoppningsvis ska mynna ut i ett näringslivsinriktat medborgarlöfte. Vi kommer också att försöka hjälpa företagare med förebyggande insatser, både när det kommer till så kallade vardagsbrott och digital brottslighet. I samverkan med näringslivsenheten på Mölndals Stad planerar vi att ha brott mot företagare som tema på flera aktiviteter framöver.

 

Fler nyheter från Företagarna