För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Pär Andrén med sitt företag Akustikverkstan är Årets Företagare i Lidköping

Publicerad 1 feb 2022
− Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen. Det här priset är inte till mig utan till hela Akustikverkstan, säger Pär Andrén, som menar att nyckeln till framgången är de engagerade medarbetarna.

Stort grattis Pär! Berätta lite om Akustikverkstan.

− Akustikverkstan är totalleverantörer inom akustik och vibrationer. Idag är vi totalt ca 50 personer engagerade i Akustikverkstan, som arbetar med att förbättra ljudmiljön i vår omvärld. Verksamheten består av tre affärsområden (varje affärsområde är ett dotterbolag); Konsult, Lab och Montage. Konsult arbetar med uppdrag inom alla områden av akustik och vibrationer, som byggnadsakustik, infrastruktur, industri/verksamhet, vindkraft, bergtäkt/vibrationer, automotive, produktutveckling och utbildning. Lab är fortfarande en grundpelare sedan starten med labmätningar i laboratoriet i Skultorp avseende de flesta akustiska parametrar. Labbet är ackrediterad av Swedac (Sveriges organ) och Ilac (Internationellt organ). Mestadels utförs mätningar av ljudabsorption för exempelvis inredning för offentlig miljö, ljudreduktion för fönster och dörrar samt stegljudsreduktion för golvsystem och bjälklagslösningar. Montage startade år 2016 och målsättningen är att man ska kunna utföra alla de åtgärder som Konsult föreslår. Merparten av uppdragen innebär installation av undertak i byggnader på skolor, vårdlokaler, kontor osv. Montage har vuxit mycket snabbt och blivit en stor aktör i Västsverige.

Vad tror du är den främsta anledningen till att företaget blivit så framgångsrikt?  

− Genom våra engagerade medarbetare.  

På vilka sätt jobbar ni med hållbarhet i er verksamhet?  

− Vi arbetar på flera sätt med hållbarhet. Det är en naturlig del av vårt arbete. Vår mission är att förbättra ljudmiljön för gemene man vilket bidrar till hälsoaspekten inom social hållbarhet. Vi arbetar med att ta bort bullerföroreningar i städer, förbättrar bullriga arbetsmiljöer osv. En annan del av den sociala hållbarheten vi arbetar mycket med är arbetssituationen för våra egna medarbetare där hälsan är oerhört viktig för ett långt och hållbart liv. Vi har också ett ledningssystem som vi följer vilket styr mycket av vårt arbete med den ekologiska hållbarheten, som man oftast associerar med ordet hållbarhet. Det är uppbyggt kring kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001 och miljöledningssystemstandarden 14001. Eftersom vi är ackrediterade av Swedac har vi både internrevision och ackrediteringssyn varje år där efterlevnaden kontrolleras och eventuella avvikelser framkommer. Arbetet med vårt ledningssystem är en oerhört viktig del av vår verksamhet och genomsyrar alla delar.

Vilken är din största styrka som företagare?  

− Det här priset är inte till mig utan till hela Akustikverkstan. Det vore oerhört konstigt att rikta ett pris till en enskild individ i vårt sätt att driva företag. Vi är ett team där alla är delaktiga och vår framgång bygger på engagerade medarbetare som alla bidrar. Min styrka skulle i så fall vara att odla ett brett engagemang i verksamheten.

Hur skulle dina medarbetare beskriva dig som ledare/företagare?   

−Förhoppningsvis enligt ovan med engagemang och lagarbete som ledord.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter med företaget?

− Det finns oerhörda utvecklingsmöjligheter. Det är endast vi som sätter gränserna. Men geografisk utbredning med uppbyggnaden av ett nav som hjärtat i verksamheten, fortsätta stärka vår kompetens inom områdena akustik och vibrationer med ytterligare utmanande forskningssamarbeten, för att nämna några.

Juryns motivering:

Årets företagare har vuxit till att vara branschledande i Sverige med mål att fortsätta att växa inom alla sina segment med Lidköping som ett akustiskt nav.

Årets företagare har byggt upp ett lönsamt företag och har de senaste fem åren vuxit från sju anställda till idag över 45 anställda och är en trygg arbetsgivare som ger sysselsättning åt fler och fler.”

 

Fler nyheter från Företagarna