headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

Brott mot företagare i Dalsland diskuterades med polis och politiker

I början av februari arrangerade vi ett möte om den viktiga frågan brott mot företagare, denna gång med fokus Dalsland. Polisen gör nu många bra insatser för att öka tryggheten i Dalsland, vilket Jenny Wester, lokalpolisområdeschef Östra Fyrbodal, berättade om. Ökad samverkan för att målen ska nås krävs dock, vilket alla mötesdeltagare var överens om. Mötet var ett startskott för ett ökat samarbete mellan Företagarna och polisen, där vi jobbar tillsammans över kommungränserna.
Publicerad 8 feb 2021

Med på mötet var representanter från våra föreningar i Dalsland, Pontus Lindström (expert brott mot företagare på Företagarna) samt Jenny Wester (lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbodal), Ingemar Kihlström (KD) och Petter Löberg (S), båda ledamöter i justitieutskottet.

Pontus Lindström, Företagarna, presenterade en färsk undersökning om brott mot företagare och deltagande företagare gav sin bild av polisnärvaron i sina respektive kommuner i Dalsland. 
Ta del av rapporten här

Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat från 41 till 51 procent 2017–2020 och den största ökningen ser vi bland företagare på landsbygden.

Att lokalbefolkning, som tröttnat på att det tar så lång tid för polisen att ta sig till brottsplatserna, tagit lagen i egna händer, diskuterades under mötet. Vad kan hända om det får fortgå? En ökad polisnärvaro är helt nödvändig. Jenny Wester reagerade starkt när hon hörde om grupperingarna och gav uttryck för att privatpersoner absolut inte ska göra polisens jobb, det är olagligt och straffbart. Däremot skulle det vara väldigt betydelsefullt med en ökad samverkan mellan polis och företagare, en företagssamverkan.

– Vi vill bli fler poliser och vi jobbar stenhårt med rekryteringen, säger Jenny Wester, lokalpolisområdeschef Östra Fyrbodal.

Anmälningsbenägenheten bland företagare som utsatts för brott fortsätter att minska, vilket rapporten visade, från 42 procent som avstått från att polisanmäla brott 2017 till 65 procent 2020. Andelen företagare som alltid polisanmäler är lägre på landsbygden än i storstäderna. Företagarna har länge jobbat med att sprida budskapet till företagare om vikten av att polisanmäla alla brott, även om det kan tyckas meningslöst. Blir brottsstatistiken högre är chanserna att få fler poliser större. Dessutom kan det hjälpa polisen att ringa in stöldligor, genom att se i vilka geografiska områden de rört sig. Tyvärr talar ju statistiken för sig själv, vilket i praktiken innebär att företagare måste kunna se en tydlig nytta med att anmäla brott. En del av det är att från polisens håll bli bättre på att återkoppla till företagare som gjort en polisanmälan, istället för att bara skicka ett brev som säger att ärendet är nedlagt, vilket Företagarna skickade med Jenny Wester. 


– Vi förstår ju att om inte politiken möter upp med lagstiftning och tillskjuter resurser så att företagen kan verka, så finns det inte heller arbetsplatser och inget välstånd att fördela.  Målsättningen är ju 10 000 nya polisanställda till 2024, därför har vi tillskjutit resurser på en nivå som inte skett tidigare under min levnadstid. Aktuellt just nu inom utskottet är exempelvis frågan om Tullverkets befogenheter att kunna ta stickprov vid passkontroller ut från landet och ett nytt lagförslag är ute på remiss, säger Petter Löberg, riksdagsledamot i justitieutskottet (S).

 


–Jag tycker det var väldigt värdefullt att ha ett det här mötet, med dialoger och inspel från olika håll. Rapporten om brott mot företagare var värdefull att ta del av, den visar på en verklighet som vi behöver ta del av. Konkreta exempel från vardagen tillsammans med statistiken tar jag med mig från mötet, säger Ingemar Kihlström, riksdagsledamot i justitieutskottet (KD).

 

 

– Vi har pratat mycket om Tullens kontroller kopplat till stöldligorna tidigare i Ed och det var skönt att höra att det är på gång något inom det området. Det var intressant att ta del av den nya rapporten också, även om det var dystra siffror och vi kommer ta upp den med våra lokalpolitiker, säger Veronika Horn, ordförande i Företagarna Dals-Ed.

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen