headphones newspaper video-player

Rösta på din favorit till Årets Företagare Sundsvall 2017

Vem vill du se som Årets Företagare i Sundsvall? Nominera din/dina favoriter nu!

Var med och nominera någon som du tycker förtjänar titeln Årets Företagare!

 

Priset ska gå till en företagare vars företag har sitt säte i Sundsvalls kommun och som kan vara en förebild för andra.

Nomineringstid: 1 mars - 30 april 2017

Vinnaren kommer att presenteras vid Sundsvall Business Awards i september 2017.

Jury

Priset Årets Företagare delas ut av Företagarna Sundsvall och Sundsvalls Kommun /Näringslivsbolaget och juryn består av:

  • Lotta Uvhage, Företagarna Sundsvall
  • Petter Ekman, Näringslivsbolaget
  • Ewa Sandeheim, BizMaker
  • Omar Barsom, Active Life Assistans, Företagarambassadör för Sundsvall

Nominera din favorit genom att fylla i formuläret här intill. 

Kriterier för Årets Företagare

(Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå)

För att bli kunna bli utsedd till Årets Företagare bedömer vi de nominerade utifrån ett antal olika kriterier inom olika områden:

Äga & Driva
Företagaren ska inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha majoritetsägande. Det går bra med finansiärer om ägaren är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är i fokus och därmed dennes inflytande och påverkan som ska belönas.

Ledare & Förebild
Företagaren ska genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare. Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat politiken till godo för andra/företagare i regionen och/eller uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Företagaren ska visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, utvecklat en befintlig produkt och/eller banat väg för nya sätt med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Företagaren ska ha uthålligt god lönsamhet. Med god lönsamhet avses att den är långsiktigt stabil eller att man har återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte med alla andra branscher.

Formellt krav
Företagaren ska inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalningsanmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Partners 2019
Utställare 2019