podcast news play företagaren I media förmån faq

Företagarna om strandskyddet: "Ett hinder för samhällsutvecklingen"

Slopa strandskyddet helt och hållet, det tycker Företagarnas regionchef Eva Cooper som menar att det hämmar utvecklingen på gles- och landsbygden.
Publicerad 2 nov 2021
Eva Cooper vill slopa strandskyddet.

Från om med den 1 januari träder nya regler om strandskyddet i kraft enligt januariavtalet. Men ännu har ingen proposition lagts. Sverige har stränder längs kust och sjöar till en sträcka som motsvarar hela 10 varv runt jorden och nästan alla dessa stränder omfattas i dag av ett generellt byggförbud.

Företagarnas regionchef i Värmland, Eva Cooper, menar att om målet om ett stärkt företagsklimat i hela landet ska kunna uppnås behövs det goda förutsättningar att kunna bo och verka även på lands- och glesbygd. Och om det ska kunna bli möjligt så krävs ett förändrat strandskydd:

- Regelverket är så snårigt och tillämpas på olika sätt runt om i landet att det har blivit ett hinder för samhällsutvecklingen, särskilt på landsbygden där strandnära byggnation kan göra stor skillnad. Strandskyddet måste därför göras om, säger hon.

"Slopa strandskyddet helt"

De senaste tio åren har exploateringstakten ändrats och förslaget som tagits fram innebär att strandskyddet ska slopas överlag, något som Företagarna helt håller med om. 

- Det är ju inte ett steg tillbaka utan ett steg framåt. Men vi skulle vilja se mycket mer för att det verkligen skulle kunna leda till en förändring, att makten ska vara närmare dem områden som faktiskt gäller att det generella strandskyddet avskaffas, säger Cooper i en intervju med P4 Värmland.

9 av 10 kommuner tycker att strandskyddet hindrar nybyggnation

I en enkät gjord av SKR uppgav så mycket som 9 av 10 kommuner att strandskyddet hindrar nybyggnation. Här vill både kommuner och näringsliv se en förändring. I dag har Länsstyrelsen stor makt över strandskyddet och tillämpar idag regelverket ofta allt för långtgående och godtyckligt.

- Exempelvis har flera länsstyrelser utvidgat strandskyddet att gälla 300 meter från strandkanten i stället för 100 meter, utan att motivera varför och utan att ta hänsyn till hur det ser ut på den givna platsen, förklarar Eva Cooper vidare och tillägger:

- Det måste finnas mer tillit till att kommunen har tillräcklig lokal kännedom för att kunna ta beslut om när och var strandskyddet ska gälla, så att mer småskalig bebyggelse som gynnar landsbygden kan sättas i verket. Förutsättningarna ser olika ut i landet och därför måste regelverket ta hänsyn till lokala skillnader.

Fler nyheter från Företagarna

Sätt entreprenörskap på schemat

Ämnet entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande bör erbjudas på samtliga gymnasieprogram och inom sammanhållen yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.