headphones newspaper video-player

Miljöbrons rapport är klar

Nu är den klar; rapporten från Miljöbron. Ett stort tack till er som medverkat genom att svara på enkäten.
Publicerad 15 jan 2021

Många relevanta insikter har vi fått och svar på hur vi kan gå vidare med att hjälpa även små företag att jobba med hållbarhet.  Även det lilla räknas och det har rapporten tagit fasta på genom branschanpassade checklistor som kommer vara väldigt användbara.

Allt material kommer vi presentera inom kort, det blir ett webinar där resultaten presenteras och ni kommer få del av de checklistor som nu finns.

Idag är hållbarhet  en del av ett företags varumärke och i vissa sammanhang t o m en hygienfaktor.

Många små företag ser arbetet med hållbarhet som något som kräver både tid och pengar, där tror vi att materialet från rapporten ska kunna hjälpa till att göra det enkelt och lönsamt att vara hållbar fast man är liten.

Har du frågor kring hållbarhet - kontakta oss gärna på oresund@foretagarna.se  eller slå en signal på 070 791 99 98.

Vi instiftar också ett pris - Årets Hållbara Företagare i samarbete med Swedbank och Lomma kommun. Detta är en pilot som vi kommer lansera i flera kommuner om det faller väl ut .

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Kan elen ta slut?

Handlar höga elpriser och dålig elförsörjning om att det är brist på el? Företagarnas expert reder ut.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor