headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Ängelholms kommun hjälper det lokala näringslivet

19 mar 2020
Många småföretagare har påverkats hårt av Coronaviruset med minskade omsättningar och uppsägning av personal. För att hjälpa företagen i Ängelholm att klara krisen har kommunen beslutat om omedelbara insatser till näringslivet.

På krisledningsnämndens sammanträde 18 mars fattades beslut för att underlätta för de lokala företagen med anledning av coronapandemin. Dessa åtgärder är:

  • Ge företag uppskov med att betala sina fakturor som de fått från kommunen
  • Att kommunen väntar med att skicka ut nya fakturor till privata företag alternativt ger en kredittid på 90 dagar.
  • En generell förlängning av kundfakturor för de företag som så önskar
  • Ängelholmshem uppmanas se över sin betalningstid och möjlighet att lämna uppskov för betalningar av företags lokalhyror.
  • Kommunen ska korta ner betalningstiden på sina fakturor från leverantörer.
  • Kommunen ska ha ett generöst förhållningssätt vid inställda konferenser, föredrag, resor med mera. Exempelvis genom att dela kostnader med företagen som påverkas.
  • Alla beslut gäller under två månader, det vill säga till och med den 18 maj.

Så söker du stöden från Ängelholms kommun

HD - Så ska Ängelholms kommun hjälpa det lokala näringslivet

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap