headphones newspaper video-player
Corona – råd och stöd för företagare

Så här gör vi Malmö till Sveriges bästa småföretagarstad

Malmö har fantastiska förutsättningar att bli en av Sveriges bästa platser att driva företag på. Men då måste småföretagen, politikerna och kommunens tjänstemän arbeta tillsammans.
Publicerad 29 okt 2019

Företagarna Malmö presenterar fem förslag i Sydsvenskan på hur det kan bli verklighet.

Att småföretagen mår bra är viktigt för Malmös utveckling och tillväxt. Av Malmös företag är 94,2 procent småföretag med under 50 anställda. Några har funnits i staden i flera generationer, andra är nystartade. Men Malmö sjunker på näringslivsrankningen. Det visar att det finns ett arbete att utföra.

Här är Företagarna Malmös fem förslag på hur detta Malmö kan bli Sveriges bästa småföretagarstad.

  1. Malmös väg från industristad med stora företag till en småföretagarstad måste vara utgångspunkt för de näringslivsplaner och framtidsvisioner som kommunledningen, politiker och tjänstemän, tar fram.

  2. Den kommunala myndighetsutövningen i Malmö behöver vässas. Tillsammans med stadens politiker och tjänstemän vill vi börja en resa där kommunens verksamhet inte konkurrerar med näringslivet och där företagare känner stolthet över att driva företag i Malmö.

  3. De företagare som finns i Malmö måste bli involverade i det brottsförebyggande arbetet genom att få tycka till om stadens fysiska planering. Många företagare och deras anställda upplever otrygghet och medlemmar i Företagarna vittnar om kunder som inte vågar skicka sin personal dit. Malmö stad har en viktig roll när det gäller att samordna kontakten mellan Polisen och näringslivet.  

  4. Både kommunens och Arbetsförmedlingens utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser måste ha företagens behov av kompetens som utgångspunkt. Det behövs en klok samordning mellan Arbetsförmedlingen, kommunen, skolorna och företagen där alla arbetar för att så många som möjligt ska få riktiga jobb. Så har Företagarna framgångsrikt arbetat på många andra orter. Låt oss visa hur det kan göras.

  5. Malmö måste bli en smart bilstad. Näringsidkare behöver kunna förflytta sig inom stadens gränser för att kunna erbjuda tjänster och leveranser. Därför är det viktigt att det finns parkeringsplatser och körbara gator. Minst lika viktigt är att det onödiga bilresandet i innerstaden minskar.

Företrädare för Malmös politiska ledning säger att de vill förbättra klimatet för företagare. Om de menar allvar bör de översätta våra fem punkter till en konkret handlingsplan. Vi kommer att med stort engagemang bidra med vår kunskap och tala gott om vår gemensamma resa, både med våra medlemmar och med omvärlden. Som företrädare för näringslivet i staden önskar vi inget hellre än att Malmö blir världens bästa plats att driva företag på.

Styrelsen, Företagarna Malmö.

Taggar

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen