headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vill du bli en del i styrelsen?

2 dec 2019
Företagarna Karlskronas styrelse kommer vid nästa årsmöte att behöva tillskott med nya eldsjälar. Då vår ordförande väljer att lämna styrelsen behöver vi komplettera upp med minst en ny styrelseledamot, gärna flera så att vi kan bli ännu starkare.

Vi söker dig som brinner för företagarfrågor och vill vara med och påverka både lokalt, regionalt och nationellt. Tycker du det låter intressant? Kontakta Sören Lund (valberedningens ordförande) på soren@optikersorenlund.se eller 0705-794428 alternativt vice ordförande David Altefur på david@altefur.com eller 0733-14 88 00.

Se en film om uppdraget att vara förtroendevald


Nominera till styrelsen

Nu är det dags att nominera vilka som ska leda Företagarna i våra 35 föreningar i Skåne & Blekinge 2020. Vet du någon du tror skulle göra ett bra jobb för Företagarna? Tipsa oss gärna i valberedningen.

Vem kan nominera?

Alla medlemmar i Företagarna samt icke medlemmar kan nominera en eller flera personer till föreningens styrelse.

Vem kan nomineras?

Du kan nominera vem du vill, men för att personen ska kunna bli vald till styrelsen ska han/hon vara medlem i Företagarna. Är personen inte ännu medlem kan den alltså bli det. Du får även nominera dig själv.

Vad händer med min nominering?

Den tas om hand av valberedningen som kontaktar de nominerade. Innan årsmötet presentar valberedningen sitt förslag till styrelse för 2020. Styrelsen väljs sedan av årsmötet.

Måste den man nominerar ha erfarenhet av styrelsearbete?

Nej. Valberedningen sätter samman ett brett team av olika kompetenser, branscher, åldrar, bakgrund etc som har förutsättningar att göra ett bra jobb ihop.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap