podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna ingår unikt partnerskap för att främja fotboll och företagande

Publicerad 21 apr 2022
Företagarna i Stockholms stad presenterar idag ett nytt samarbete med Stockholms Fotbollförbund. Syftet med det nya partnerskapet är att utveckla båda organisationerna med kunskap och erfarenheter från den andra och därigenom främja både fotboll och företagande i Stockholmsområdet.
Andrea Möllerberg, distriktschef, Stockholms Fotbollförbund och Anita Roll, ordförande Företagarna Stockholms stad.

En företagares tillvaro liknar på många sätt tillvaron som ledare inom fotbollen. Det är tidvis mycket intensivt. Det handlar om att bygga det bästa laget och hitta den bästa strategin utifrån sina unika förutsättningar. Ledarskapet är avgörande och kan vara skillnaden mellan framgång och bakslag. Och det arbete och engagemang man lägger ned leder i slutändan till ett obestridligt och ibland obarmhärtigt resultat – vinst eller förlust.

Insikten om de många likheterna mellan att driva företag och att vara engagerad inom fotbollen blev fröet till det nya och unika samarbetet mellan Företagarna i Stockholms stad och Stockholms Fotbollförbund. För många av företagare och fotbollseldsjälar är beröringspunkterna mellan företagande och fotbollsengagemang emellertid ingen nyhet.

- Småföretagaren och den ideella ledaren inom fotbollen är ofta en och samma person. När de inte bygger ett lag och sätter barn i rörelse så bygger de bolag. Företagare och ideella ledare är våra samhällsbärare och genom Stockholms Fotbollförbund hoppas vi nå ut till fler småföretagare i Stockholm och samtidigt bygga ett mervärde för våra befintliga medlemmar, säger Anita Roll som är ordförande för Företagarna Stockholms stad.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Beröringspunkterna mellan att driva företag och att vara engagerad inom fotbollen skapar förutsättningar för ett givande kunskaps- och erfarenhetsutbyte som kan korsbefrukta företagare och fotbollsledare. Inom Företagarna finns till exempel mycket kunskap om styrelsearbete och verksamhetsutveckling som kan gagna fotbollen. Inom fotbollen finns stor erfarenhet av bland annat ledarskap och lagbygge som kommer vara värdefull för många företagare att få ta del av.

Företagarna och Stockholms Fotbollförbund som organisationer delar också många mål och utmaningar. Båda organisationer bedriver till exempel ett aktivt jämställdhetsarbete – Företagarna för ett mer jämställt näringsliv och Stockholms Fotbollförbund för att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att utöva sin idrott. Inom ramen för det nya samarbetet kan organisationerna dela goda exempel och framgångsrika koncept.

Skapar värde för medlemmarna

I och med partnerskapet med Stockholms Fotbollförbund vidgas Företagarnas redan omfattande nätverk ytterligare. Det kommer bland annat göra det lättare att boka intressanta gäster och talare från fotbollsvärlden till olika typer av evenemang. Partnerskapet innebär också att de två organisationerna har börjat titta på samarbetsformer för att hjälpa företagare och fotbollsledare att utveckla sitt ledarskap, bygga upp sina nätverk och liknande. Sist men inte minst så medför det nya samarbetet att Företagarna får möjlighet att arrangera fler evenemang i anslutning till fotbollsmatcher. Föreläsningar, nätverksträffar och liknande i anslutning till fotbollsmatcher är något som anordnas med jämna – men ganska långa – mellanrum.

- Samarbetet med Stockholms Fotbollförbund kommer bidra till att utveckla vår verksamhet på flera fronter, och skapa värde för våra medlemmar på många olika sätt, avslutar Anita Roll.

Fler nyheter från Företagarna