headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Stadens lättnader är ett steg i rätt riktning, men fler direkta åtgärder behövs för att stötta småföretagare

Under onsdagsmorgonen presenterade Stockholms stad ett åtgärdsbatteri i syfte att underlätta för stadens småföretagare, där nu många står inför tuffare tider än någonsin förut. Företagarna välkomnar givetvis att staden nu kavlar upp ärmarna för att se till att så många företag som möjligt kan överleva denna storm. Men samtidigt efterfrågar vi fler direkta åtgärder för att företagen på sikt ska kunna verka och växa

Precis som finansborgarråd Anna König Jerlmyr påpekade vid presskonferensen står de små företagen för 30 procent av de totala skatteintäkterna i Stockholms stad, totalt bidrar dem årligen med 14 miljarder kronor som används för att göra Stockholm till en ännu bättre stad att leva och verka i. Därför är det av yttersta vikt att samhället nu står upp för dem, i de svåraste av tider.

Många av de lättnader som presenterades kommer att ge småföretagare tillfälligt andrum. Det är positivt att staden nu väljer att ge uppskov på betalningar för tomträttsavgälder, kommunala tillsynsavgifter och hyresinbetalningar. Även det faktum att staden väljer att boka om externa möteslokaler istället för att avboka är något som sänder positiva signaler.

Det förslag som kommer att underlätta för absolut flest är dock att betalningstiderna förkortas avsevärt. Vid presskonferensen nämndes att staden nu kommer att betala sina fakturor inom 20 dagar, istället för 30 vilket är standard. Detta är något som direkt kommer ha en positiv effekt på företagens kassaflöde och likviditet, vilket många företagare står i skrikande behov utav.

Förslag likt detta, som ger småföretagare lättnader på lång sikt, är något vi vill se mer utav framöver. Uppskov är hedersvärda men bör inte ses som mer än konstgjord andning. Kostnaderna kvarstår för företagen, trots uteblivna intäkter. Således behöver staden temporärt ta bort avgifter. Det räcker inte med att skjuta upp dem.

Under de senaste veckorna har samhället i allt större utsträckning fått upp ögonen för hur viktiga de små företagen är för Stockholm och Sverige i stort. Nu gäller det att se till att så många av dem som möjligt överlever. Om det är något som förenar oss alla är det just att vi även när krisen är över vill kunna ta del av Stockholms fantastiska näringslivs-utbud, som till stor del utgörs av småföretagare.

Anita Roll,
Ordförande, Företagarna Stockholms stad

Thomas Byström
Regionchef, Företagarna Stockholm-Mälardalen

Ta del av åtgärdspaketet från Stockholms stad här!

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap