podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ett prövande år går mot sitt slut

Publicerad 23 dec 2020
Att det gångna inte året riktigt blev som någon tänkt sig är en underdrift. Nedan följer en julhälsning från Företagarnas samhällspolitiska chef, Fredrik Östbom, där han berättar om hur opinionsarbetet fortgått och vilka planer som finns för 2021.

När jag skriver denna krönika har snart ett väldigt annorlunda och prövande år passerat. Ett år fyllt med tragedier för både enskilda människor och företagare. Pandemin har påverkat hela samhället och konsekvenserna av den kommer vi att få leva med länge.

Pandemin påverkar oss alla

Coronapandemin är utdragen och skaver och tär på redan hårt prövade företags ekonomiska motståndskraft. För att företagen ska kunna vara uthålliga och klara av denna exceptionella prövning är olika statliga stöd nödvändiga.

I samband med att smittspridningen åter tog fart i höstas och vi såg att avvikelsen mellan tidsgränserna för krisstöden och hur länge restriktionerna av allt att döma behövde vara på plats började bli ohållbar tog vi fram ”Färdplan 2021 – 7 anhalter på vägen till återstarten”. I färdplanen beskrev vi enkelt och tydligt vilka åtgärder vi ansåg nödvändiga på kort sikt, i form av krisstöden, men också på längre sikt för att förbättra företagsklimatet när krisen tids nog klingar av.

Företagarna har varit pådrivande i arbetet att förlänga krisstöden. Vi har systematiskt och träget uppvaktat politiken med vår syn på stöden, och vi välkomnar att flera av krisstöden har förlängts. Men både omställningsstödet, som ska fånga upp förlorad omsättning, och stödet för korttidsarbete, som lättar på kostnaderna för personal, måste bli mer verkningsfulla. De måste helt enkelt komma fler företag till del.

Med er hjälp har vi därför tagit fram en rapport där vi identifierat allvarliga buggar i stöden och vad som måste till för att just fler företag ska få del av dem. Om stödsystemen inte fungerar som tänkt når ju inte pengarna ut till de krisande företagen. Det måste de göra. Bara så kan de överleva krisen och stå redo när Sverige återigen ska startas om.

Vi på Företagarna gör allt vi kan under pandemin och kämpar stenhårt för att påverka politiken, ändra regler och hitta lösningar som gör att så många företagare som möjligt överlever.

Starkare återhämtning än väntat

Samtidigt är inte allt nattsvart i svensk ekonomi. Den svenska ekonomin uppvisade en starkare återhämtning än väntat under hösten. Även läget på arbetsmarknaden har utvecklats mer positivt jämfört med tidigare bedömning och arbetslösheten väntas bli lägre 2021 än vad som tidigare prognostiserats. Samtidigt väntas aktiviteten under innevarande kvartal och inledningen av 2021 dämpas i spåren av ökad smittspridning och fortsatta restriktioner.

Osäkerheten är dock stor vad gäller den ekonomiska utvecklingen kommande år, och beror mycket på hur smittspridning och vaccinering utvecklas framöver i Sverige och i omvärlden.

På längre sikt: nystart för Sverige

De kortfristiga stöden är inte det som skapar långsiktig tillväxt eller jobb. Krisstöden behövs självklart så länge restriktionerna ligger fast och de måste dessutom förenklas så att fler kan ta del av dem. På sikt är dock målsättningen att fasa ut stöden och ersätta dem med reformer som långsiktigt stärker svenska företags konkurrenskraft. De prioriterade reformerna framöver är:

  • Lägre beskattning av företag och företagande
  • Begränsa företagens ansvar och kostnader att anställa
  • Minska regelbördan

Med dessa reformer kan de små och medelstora företagen, som skapat 4 av 5 nya jobb i Sverige under de senaste decennierna, fortsatt vara jobbmotorn i svensk ekonomi.

Det finns hopp

De positiva nyheterna om vaccin ger hopp inför 2021, både när det gäller folks hälsa och den ekonomiska utvecklingen. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom den här krisen och gå mot ljusare tider.

Avslutningsvis vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Fredrik Östbom
Samhällspolitisk chef
Företagarna

Fler nyheter från Företagarna