headphones newspaper video-player

Bryt med långbänk och passivisering av nyanlända

Den svenska omtanken blir i nuvarande skick en björntjänst för både nyanlända och svenskfödda, skriver Nyanlänt företagande i DN.
Publicerad 6 mar 2019

Alla som kan och vill måste ges realistiska möjligheter till arbete och försörjning och inte placeras i långbänk och passivisering, skriver Martin Elford, Ove Jansson, Deborah Sundell och Hans Hallengren i Nyanlänt Företagande på DN Åsikt.

Nyanlänt Företagande är ett företagarprojekt för nyanlända genom Företagarna Mälardalen och Företagarna Stockholms län. Projektet har under nästan tre års tid gett nyanlända och utrikesfödda entreprenörer en snabb väg till egen inkomst genom eget företagande eller anställning.

För att alla personer som tar sig till Sverige med avsikt att skapa sig själva en bättre framtid och med detta via inkomst bidra till samhällsutvecklingen ser Nyanlänt Företagande ett behov av flera insatser som behöver ske parallellt, skriver de i DN-artikeln:

  • Kartläggning av bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Språkträning via med bland annat lärare och digitala språkprogram.
  • Individuell målformulering baserad på yrkeskartläggning och introduktion om svensk arbetsmarknad både som arbetstagare som företagare.
  • Vid beslut om uppehållstillstånd görs en analys om var i landet individens kompetenser och bakgrund förmodas bäst tas tillvara.
  • Individen erbjuds en kommunplacering baserad på vad ovan sagts där arbetsmarknaden förmodas ha störst behov och/eller där individens entreprenörsförmåga bäst kan komma till sin rätt.

Läs artikeln på DN Åsikt. ”Missriktad välvilja passiviserar nyanlända”

Gå till Nyanlänt Företagande.

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor