podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lokaldiskussion med Solnas politiker & fastighetsägare

Publicerad 12 jun 2019
Solna växer snabbt. Samtidigt har det blivit allt svårare för mindre företag att få tillgång till rätt typ av lokaler. Områden som tidigare hade plats för blandade lokaler (med exempelvis lager och verkstad) domineras allt mer av stora kontor och bostäder. Företagarna Solna bjöd in politiker och de stora fastighetsägarna för att diskutera framtiden.
Fotograf: Monika Ljungcrantz Stoltz

Stora förändringar har skett och planeras för bland annat Arenastaden, Hagalunds industriområde, Solna Business Park och Solna Strand. Ett aktuellt exempel är effekterna av den nya tunnelbanelinjen, som gör att särskilt Hagalunds industriområde förändras i grunden. Många företagare vittnar om brist på långsiktighet, ständigt uppsagda hyreskontrakt, och svårigheter att få hyra nya lokaler. 

Sara Skullered, ordförande i Företagarna Solna, sammanfattar problemen:

– Nybyggen utgörs nästan bara av bostäder eller stora kontorsfastigheter. Våra medlemmar uppfattar ibland att man uppmuntras att flytta härifrån. Det är korta kontrakt, regelbundna uppsägningar, eftersatt underhåll.

Vill ha långsiktighet

En av företagarna som var med på mötet var Anna Arnlund, som driver företaget Strålskydd RSE AB. Bolaget har varit aktivt i 35 år, och grundades i Norrköping. Idag har de sitt kontor i Solna och sin verkstad i Norrköping. De förstår att det inte är möjligt att flytta sin verkstad till Solna - det finns inte plats för den typen av verksamhet och det är för dyrt. Men sedan de flyttade kontoret till Solna för nio år sedan har de blivit uppsagda tre gånger.

– Vår hyresvärd vill höja hyrorna och omförhandla villkoren till deras fördel. Det har inte skett några förbättringar i lokalerna. Vi vill driva vår verksamhet långsiktigt, och så återkommer den här situationen vart tredje år. Långsiktighet är inte tre år, säger Anna Arnlund.

Hon säger att de behöver ett representativt kontor där de kan ta emot utländska gäster, på en plats där det finns andra företag att samverka med, och med en hyresvärd som ger dem långsiktigt stabila förutsättningar.

Förädling av områden tränger undan företag

En annan företagare som berättade om sin situation var Hami Rashidi, som driver företaget SMB Städ Materiel Bolaget AB i Hagalunds industriområde. Företaget har funnits i 30 år. Sedan Hami tog över bolaget för 10 år sedan har de expanderat kraftigt, och omsätter nu nästan 100 miljoner kronor.

– Vi vill anställa fler. Om vi hade ytorna och möjligheter att växa så skulle vi kunna omsätta 250 miljoner om fem år. Men nu vet jag inte vad vi gör om tre år. Jag vet inte ens om vi kan finnas kvar i Solna, säger Hami Rashidi.

– Jag har en stark drivkraft och har löst många problem genom åren, men det här är en fråga som jag inte mäktar med. Fastighetsägare vill "förädla" lokalerna. Är städbranschen inte ädla nog?

Politikernas roll diskuterades

Nuvarande trend tycks vara att prioritera stora kontorslokaler vilket påverkar småföretagare negativt. Är detta den utveckling man önskar i Solna? Företagarna Solna skulle gärna se att kommunfullmäktige beslutar om en vision eller avsiktsförklaring om vilken typ av näringsliv som de vill ha i Solna, motsvarande som gjorts med storleken av bostäder.

Politikerna uttryckte på olika sätt sitt stöd för småföretagare. Peter Edholm (L) menade att i tillägg till bostadskarriär, så borde man även kunna göra fastighetskarriär i Solna.

– Vi politiker behöver tänka till vilka verktyg som ska användas vid utvecklingen av de olika stadsdelarna, säger Peter Edholm.

Torsten Svenonius (M) menade att kommunen ska se till att det finns lokalytor, och sedan är det upp till fastighetsägarna vad de vill göra med ytorna. Hyresnivå och avtalstider är detaljfrågor mellan fastighetsägare och hyresgäst, inte en fråga för politiken.

– Det finns ingen möjlighet för politiken att avgöra vilken typ av verksamhet som ska finnas var. Det viktiga är att det finns en flexibilitet, så man kan välja vad man ska använda lokaler till. Där kan vi bli bättre på att samarbeta med fastighetsägare, så att man inte fastnar i en för snäv definition i detaljplanen, säger Torsten Svenonius.

Arne Öberg (S) uttryckte en förståelse för de problem som företagarna ställs inför.

– Tidigare hade vi särskilda områden med industrilokaler, som försvunnit allt eftersom staden växt och marken blivit mer attraktiv. Man måste också ta hänsyn till buller, men jag tror att man kan planera städer så att alla får plats. Om vi tar in det här perspektivet i planeringen av staden så är jag övertygad om att det går att lösa, säger Arne Öberg.

På jakt efter nya lösningar

Representanter för flera stora fastighetsägare, bland andra Fabege och Humlegårdens Fastigheter, var intresserade av att bättre förstå vilka behov småföretagarna inte tycker blir tillgodosedda. Fastighetsägare vill också ofta skriva långa hyresavtal, men om fastigheten ska rivas blir det förstås en annan situation. 

– Det här är bra! Vi sitter här samlade - fastighetsägare, politiker och företagare - det här måste vi kunna lösa tillsammans, säger Peter Lind, fastighetschef på Humlegårdens Fastigheter.

Magnus Persson (C) menade att det är viktigt att tänka till för att få smarta lösningar som möjliggör olika slags företagande.

Flera företagare uttryckte en frustration över utvecklingen och menade att kommunen behöver ta ett större ansvar. Många företagare behöver lokaler som har flera olika funktioner – till exempel ett både kontor, lager och butik/showroom. Man behöver också ofta möjlighet att parkera utanför lokalen på ett enkelt sätt. En idé som lyftes var att flera företagare kan gå ihop och bygga en egen fastighet utifrån sina behov. Det skulle vara möjligt om man kunde köpa mark av kommunen, men tyvärr är det ont om mark i Solna som lämpar sig för detta ändamål.

Ett annat önskemål som finns bland småföretagen är en företagshubb, där man kan ha gemensamma ytor och skapa ett kreativt samarbetsklimat. Socialdemokraterna föreslog att ett par våningsplan i Stadshuset skulle kunna hyras ut, eftersom det finns många utrymmen som inte används. Både politiker och företagare var dock överens om att en sådan företagshubb skulle behöva drivas i någon annans regi, inte som en kommunal verksamhet.

Vägen framåt

Både fastighetsägare och politiker uttryckte att man gärna vill fortsätta att lära sig mer om småföretagens behov och problem. Politikerna vill gärna göra studiebesök hos olika företag som kan vara berörda av förändringar i kommunen, för att bättre förstå behoven och de olika frågeställningar.

Efter sommaren kommer Företagarna att bjuda in både fastighetsägare och politiker till nya möten för att fortsätta diskussionerna om småföretagarnas framtid i Solna.

 

Vill du se fler bilder från politikerträffen?

Fler bilder som vår fotograf, Monika Ljungcrantz Stoltz tog kan du se  på vår Facebooksida här. Besök även gärna hennes hemsida på ljungcrantzstoltz.com.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna