headphones newspaper video-player

Visst behöver Stockholm ett International House

En mötesplats för att underlätta för utländska talanger att bo och arbeta i Sverige är ett steg på vägen till en bättre fungerande arbetskraftsinvandring.
Publicerad 29 aug 2019

Stockholm är en viktig tillväxtmotor i svensk ekonomi, men huvudstaden har liksom övriga landet svårt att behålla utländska talanger. Endast en av fem utländska studenter och doktorander stannar kvar och arbetar i Sverige efter utbildningen. Det är lägre än genomsnittet i OECD, visar en rapport från Tillväxtanalys.

Nu vill Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) skapa bättre förutsättningar för utländsk högkvalificerad arbetskraft genom att öppna ett International House där forskare, entreprenörer och utländska talanger kan mötas och där personer som vill stanna ska få hjälp med boende, tillstånd och kontakter. Inspirationen kommer från Helsingfors, Köpenhamn och Amsterdam.

Företagarna välkomnar initiativet.

− Det är glädjande att höra att Stockholms stad tar initiativ till att inrätta ett International House. Det är något vi efterfrågat en längre tid. Av största vikt är dock att även inkludera arbetsgivarna och se till att de får den rådgivning de behöver för att navigera rätt i den komplexa processen kopplade till arbetstillstånd, säger Anna Libietis, expert på integration och arbetsmarknad på Företagarna.

För att komma tillrätta med utmaningarna med arbetskraftsinvandringen krävs dock även bredare tag. I januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ingår en utredning om arbetskraftsinvandringen. Företagarna vill att den får i uppdrag att ta ett brett grepp om frågan för att säkerställa att Sverige får en fungerande arbetskraftsinvandring.

− Vi menar att en fungerande arbetskraftsinvandring kräver såväl nya direktiv till myndigheter som förbättrad service till arbetsgivare, arbetstagare och entreprenörer. Dessutom krävs lagändringar och ändrad tillämpning av branschpraxis för att säkerställa att företag utan kollektivavtal kan rekrytera utomeuropeiska medarbetare, säger Anna Libietis.

Om arbetskraftsinvandringen ska fungera och Sverige och Stockholm ska vara attraktivt för utländska talanger måste det vara enkelt för såväl arbetsgivare som arbetstagare att göra rätt.

Fler nyheter från Företagarna

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor