För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

”Vi som sitter med kommunkepsen på måste tänka på alla”

Publicerad 17 mar 2023
Kristianstads kommuns näringslivsutvecklare Mikael Persson vill skapa en större förståelse för båda sidor – så att det kommunala förstår sig på näringslivet och vice versa.
Årets Företagare i Skåne 2022 kommer från Kristianstad.

– Vi som sitter med kommunkepsen på måste tänka på alla. Vi måste ställa allt i proportion till hur Agda, 81, och Ted, 5, kommer påverkas samtidigt som vi ser det ur företagarnas perspektiv. Det är därför saker kan ta tid, säger Mikael Persson.

Det fanns nästan 8 900 företag i Kristianstad 2022, av dessa var 509 nya för året. Med 35 företag som gick i konkurs förra året och en generellt stabil kurva – 94 procent av alla aktiebolag hade god kreditvärdighet – har det visat sig vara en bra företagarkommun. Ytterligare ett kvitto på goda resultat i kommunen är Moses bil o lack som vann Årets Företagare i Skåne 2022.

– Under och efter pandemin startades det många nya företag i tjänstesektorn här, säger Persson.

Näringsutvecklaren identifierar vissa problemområden i kommunen. Ett sådant är svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. En annan sårighet är för nya och expanderade företag att etablera sig då tillgången till bruklig mark är väldigt begränsad.

– Vi är ute och försöker hitta nya ytor där företag kan etableras. Det trillar in nya tomter och platser med jämna mellanrum, säger han.

Kristianstads kommun har, likt många andra, en ambition om att bli klimatneutrala. Vägen dit går genom den stora massan. Den 29 mars arrangeras en nätverksträff mellan sju kommuner (i Skåne nordost samt mittskåne) och företag. Dit uppmanas lokala företagare åka för att diskutera hållbara lösningar.

– Alla kan göra lite och bidra med något. Vi måste hjälpas åt, säger Persson.

Fler nyheter från Företagarna