podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Möten, enkäter och debatter på agendan hos Företagarna Vellinge

Publicerad 21 apr 2022
Företagarna Vellinge drog i gång val-året med en välbesökt lunch på Vellingeblomman. På tallrikarna stod påskmat och på programmet stod valet 2022.
Magnus N:son Engelbäck, Carola Netterlid och Anders Arkenstedt på val-lunch. Foto: Mariam Huss

Lokalföreningen har en väl utarbetad plan. Steg ett var ett lunchmöte med lokala företagare och näringslivspersoner, steg två är en enkät som kommer skickas ut till några hundra personer i kommunen under våren och steg tre är en debatt i augusti. Svaren från enkäten kommer ligga till grund för diskussionerna med politikerna på valdebatten.

– Det gäller att hitta de rätta frågorna, så som man ställer frågor kan man förvänta sig att få svar, säger Företagarna Vellinges ordförande Anders Arkenstedt.

Som stöd har lokalföreningen, förutom Företagarna Region Syd, med sig Svenskt näringsliv som ger ut två barometrar per år. Dessa går att jämföra med Företagarnas rapporter, exempelvis Företagarfakta. De besvaras av företagare och har i syfte att diskutera företagarklimatet och vad som kan göras.

– Vi har gjort dessa mätningar över en lång tid. Det är intressant att se den långsiktiga utvecklingen, säger Carola Netterlid från Svenskt näringsliv i Skåne.

Hon berättar att svarsfrekvensen i Vellinge kommun brukar vara bra, omkring 50 procent av de som får enkäterna skickar in svar. Svenskt näringslivs enkäter skickas till 70 000 personer i Sverige, varav 500 i Vellinge. Sammanfattningsvis säger hon att det är en ”uthållig och positiv utveckling här.”

Tanken är alltså inte att uppfinna hjulet igen, utan snarare att återanvända det och låta det rulla genom Vellinge med hjälp av tidigare koncept.

– Vi kommer samla ihop rösterna och använda dem för att lyfta generella frågor inom kommunen. Det är en del av syftet att våga ställa frågor lokalt, säger Anders Arkenstedt.

Vellinge är en kommun, likt många andra, som har en stor andel småföretagare. Ett antal av dessa befann sig på Vellingeblomman strax efter påsk. Alla var positiva till aktiviteterna och hoppades att de ska få möjlighet att besvara Företagarna Vellinges enkät.

– Det är de allra minsta som står för det största lasset, säger Företagarna Syds regionchef Magnus N:son Engelbäck.

Fler nyheter från Företagarna