För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Blankett blir inte alltid rätt

Publicerad 28 mar 2024
I myndighetskontakter går det att spara tid och få kortare handläggningstid genom att använda e-tjänster. Det har företagaren Mikael Svensson i Karlshamn erfarenhet av.
Bolagsverket i Sundsvall och webbsidan Verksamt.se. Montage.

När företag går samman krävs alltid ett mått av affärsjuridiskt hantverk. Det behöver inte handla om komplicerade fusioner och förvärv, men när bolagsstukturen ändras och styrelser byts ut ska Bolagsverket få in anmälningar om det. Det går då att använda både den myndighetsgemensamma webbplatsen Verksamt.se och Bolagsverkets blanketter. Nyligen fick de båda Blekinge-byråerna Getsocial och Rabadang erfara att det inte alltid är hugget som stucket vilket alternativ man väljer.

Två anmälningar till Bolagsverket

De båda byråerna har gått samman. De kommer initialt att fortsätta verka som fristående varumärken men med ett tätt samarbete, för att så småningom bilda ett gemensamt bolag.

− Sammangåendet gjorde att vi behövde tillsätta en ny och identisk styrelse i de båda bolagen och meddela detta till Bolagsverket, säger Mikael Svensson, grundare av Rabadang och styrelseordförande i den nya koncernen.

Sagt och gjort. För att registrera de nya styrelserna antog företagen att de skickade in identisk information så när som på organisationsnumren till Bolagsverket. Det ena företaget gjorde det via en blankett och det andra använde e-tjänsten på Verksamt.se.

− För det ena bolaget gick ärendet igenom och för det andra fick vi föreläggande om komplettering. Det kändes nästan komiskt eftersom det rörde sig om två identiska ärenden på samma dag till samma myndighet, men det visade sig att vi missade en uppgift i blanketten, säger Mikael Svensson.

En miss på papperet

Föreläggandet om komplettering berodde på att det företag som använt blanketten missat att ange avgående personer i sin först inskickade anmälan.

− Det är lätt att missa den uppgiften i ärenden som skickas per post och vår handläggare agerade korrekt genom att förelägga om komplettering, säger Bolagsverkets kommunikationschef Andreas Einarsson.

Mikael Svensson är noga med att understryka att det extra pappersarbetet inte inneburit något problem för sammanslagningen av de båda byråerna. Men han vill uppmärksamma andra som har kontakt med Bolagsverket att det är en fördel att använda e-tjänsten.

− Jag tycker att Bolagsverket borde informera på sina blanketter att det är enklare och snabbare att använda e-tjänsten på Verksamt.se och att det att minskar risken för att få ett föreläggande, säger han.

Andreas Einarsson på Bolagsverket anser också e-tjänsten är att föredra.

− Om man använder vår e-tjänst på Verksamt.se kommer uppgifter om avgående personer med i den ändringsanmälan som skapas, även i protokollet. Det är mycket smidigare och dessutom helt korrekt vilket leder till kortare ledtid och snabbare registrering, säger han.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna