För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Resurser ska användas effektivt

Publicerad 8 maj 2024
Det behövs bättre och säkrare konkurrensutsättning av offentliga affärer, skriver Magnus Johansson, Företagarnas expert på konkurrens och upphandling, i en expertkommentar i branschtidningen Inköpsrådet.

Vore lagparagraferna som styr konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet glasklara skulle vi inte ha kommunala gymanläggningar, caféverksamheter eller laddstationer. Därför är det bra att regelverket nu ses över så att både företag och offentliga aktörer vet som gäller, skriver Magnus Johansson, Företagarnas expert på konkurrens och upphandling i branschtidningen Inköpsrådet. Han är en av regeringens experter i utredningen ”Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader” som ska redovisa sitt uppdrag nästa år.

Det går så klart att ha olika åsikter om huruvida verksamhet ska drivas i offentlig regi eller av privata företag, men utgångspunkten måste vara effektiv resursanvändning, skriver Magnus Johansson och lägger till att det är en hel del att hålla reda på för de offentliga aktörer som beslutar att låta intresserade leverantörer tävla om att vinna ett kontrakt eller ramavtal.

”Utgångspunkten för en konkurrensutsättning bör vara att offentliga kontrakt ska bidra till en mer effektiv och ansvarsfull användning av skattemedel samtidigt som den främjar kvalitet och innovation. Lätt som en plätt eller hur?”

Upphandlingslagarna är en leverantörsskyddande lagstiftning, även om många leverantörer anser att den är alltför komplex. Nästan varannan företagare anser att det blivit krångligare att delta i offentlig upphandling de senaste åren. Samtidigt färgas synen på leverantörer i samhällsdebatten av välfärdsbrott, arbetslivskriminalitet och ifrågasättande om samhällsviktiga funktioner kan lita på leveranser. Då gäller det att inte tappa fokus på mål och syfte. Offentlig upphandling handlar om att använda resurser på mest effektiva sätt och de allra flesta leverantörer är hårt arbetande företag som gör allt i sin makt för att kunna leverera det som efterfrågas, skriver Magnus Johansson.

Fler nyheter från Företagarna