För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Bra förslag på enklare 3:12-regler

Publicerad 3 jun 2024
Företagarna välkomnar förslagen om bättre och enklare skatter för småföretagare som nu överlämnats till regeringen, även om vissa delar saknas.
Justitierådet Linda Haggren, ordförande i kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag, lämnar över betänkandet Förenkla och förbättra! till finansminister Elisabeth Svantesson. Kommittén har bestått av tre ledamöter, utöver Linda Haggren också doktor Urban Rydin och avdelningschef Bo Stoltz. Foto: Skärmbild från regeringen.se.

På måndagsförmiddagen tog finansminister Elisabeth Svantesson emot betänkandet Förenkla och förbättra! från den kommitté som har arbetat fram förslag på nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag. Med andra ord det som kallas för 3:12-reglerna.

− Det här är en viktig utredning som vi kommer att ta vidare och jag ser fram emot att det här ska kunna träda i kraft. Jag är också glad, jag vet att både Svenskt Näringsliv och Företagarna funnits med som experter i referensgruppen och i grund och botten står bakom helheten, även om de har en del tillägg, men det är ändå väldigt, väldigt bra, sade finansministern på pressträffen.

Omfattande 3:12-förslag

Företagarnas policychef och skattepolitiska expert Patrick Krassén har suttit med som expert i utredningen, förordnad av Företagarna. Den rollen innebär att han deltagit i utredningsmöten, tagit del av utkast till texter i betänkandet och fört samtal med övriga representanter i utredningen.

− Efter två års ingående utredningsarbete har nu ett omfattande förslag lagts fram. Företagarna ser positivt på att förutsättningarna för småföretag och entreprenörer förbättras, säger han.

Förbättringar och förenklingar

I betänkandet föreslår kommittén både förenklingar och förbättringar av 3:12-regelverket. Den vill se en ny modell för beräkning av utdelning i fåmansföretag och även förbättringar av flera gränsvärden, bland annat genom att motsvarigheten till dagens schablonregel för utdelning höjs från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp och att karensregeln vid ägarskifte kortas från fem till fyra år. Samtidigt föreslås regelverket förenklas genom att bland annat krav på ett visst löneuttag och ägarandel avskaffas, takbeloppet för utdelning och kapitalvinst görs gemensamt och kretsen av närstående i fåmansföretagsreglerna begränsas.

Finns mer att göra 

Som finansminister Elisabeth Svantesson sade under pressträffen har Företagarna synpunkter på förslagen. Tillsammans med Svenskt Näringsliv, LRF och FAR har Företagarna författat ett gemensamt särskilt yttrande som biläggs utredningen.

− Även om vi ställer oss bakom huvuddragen i utredningens förslag, anser vi att utredningen inte nått hela vägen fram på flera viktiga områden. Vi hade velat se mer långtgående förbättringsförslag av de så kallade kvalifikationsreglerna, som avgör vem som berörs av 3:12-reglerna och är både komplexa och ofta oförutsägbara, säger Patrick Krassén. 

Efterlyser förslag för kapitalförsörjning

Ett annat område som pekas ut i utredningsdirektiven är att öka möjligheterna för ägarledda företag att attrahera kapital.

− Med tanke på att det blir allt svårare att få banklån för investeringar i småföretag, hade det varit positivt med fler konkreta förslag på skatteområdet som skulle gynna kapitalförsörjningen till växande företag, säger Patrick Krassén.

Fler nyheter från Företagarna