För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hur lång får en telefonkö vara?

Publicerad 14 sep 2023
Hur myndigheterna arbetar, hur regelverken är utformade och vilken service man förmår erbjuda har mycket stor påverkan på förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag, skriver Erik Östman, Företagarnas näringspolitisk expert inom regelförenkling.
Erik Östman är Företagarnas expert på regelförenkling och lokalt företagsklimat. Foto: Oskar Omne.

Hur lång är en telefonkö? Hur lång får den vara? Som ansvarig för regelförenkling på Företagarna möter jag ofta historier om myndigheter med helt fel fokus när det kommer till att bemöta företag effektivt och respektfullt. Det måste ändras, och ett av sätten vi belyser detta på är att vi vartannat år släpper Sveriges största myndighetsranking ur ett företagarperspektiv.

Myndighetsranking 2023.

Över tusen företagare över hela Sverige svarar på hur de upplever myndigheternas service och vilket förtroende de har för respektive myndighet. Rankingen ger därmed en tydlig bild över vilka myndigheter som landets företagare tycker fungerar och vilka som inte gör det. Den visar vilka myndigheter som behöver skärpa sig, men också vilka som är värda att kopiera. Myndigheterna kan jämföra sig med varandra men också med sig själva i tidigare rankningar. 

Många myndighetskontakter

Hur många kontakter har en företagare med myndigheter? Fler än du kanske tror. När en privatperson kan behöva ha kontakt med en myndighet kan en företagare behöva ha tiotals och med olika myndigheter. Ärenden hos Skatteverket, uppgifter till SCB, registrering hos Bolagsverket, samtal som behöver tas med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och tillsyn av Arbetsmiljöverket. Listan kan göras lång.

Hur myndigheterna arbetar, hur regelverken är utformade och vilken service man förmår erbjuda får därför en mycket stor påverkan på förutsättningarna att starta, driva och utveckla ett företag i Sverige. Så hur sköter sig myndigheterna egentligen? Förvånansvärt bra visar det sig. 

Bättre men inte överallt bra

På den femgradiga skalan höjer sig de granskade myndigheterna från ett snitt på 3,0 i rankingen som gjordes 2021 till 3,2 i årets ranking. Det är det högsta snittet vi någonsin uppmätt. Skatteverket och Bolagsverket når 3,96 respektive 3,87 vilket inte bara är de bästa resultaten i årets mätning utan de högsta betygen som någon erhållit i rankingens tjugo-åriga historia. 

Sorgebarnen är Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som fortfarande inte når upp till ett godkänt betyg. Båda dessa myndigheter har ett stort arbete framför sig i att förbättra sina kontakter med företagare. När man läser rankingen gäller det alltså att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Myndigheterna presterar bättre än tidigare men alla presterar ännu inte bra.

Handbok i regelförenkling. 

Regelförenkling på riktigt

Det är viktigt att understryka att arbetet med service- och bemötande aldrig tar slut. Därför driver Företagarna att service-uppdraget måste in i myndigheternas regleringsbrev. Bra service minskar felen och gör det enklare för företagare att göra rätt även i mer komplicerade ärenden. Service-frågan måste vara mer än en bi-funktion eller praktikalitet.

Utöver det behövs det nu regelförenkling på riktigt från regeringens sida. Inte ens den bästa servicen i världen hjälper när regelverken är dåligt utformade. Det kan inte längre råda några tvivel om att enkla och begripliga regler inte bara är bra för företagen utan även för myndigheterna själva. Färre fel och frågetecken som måste rätas ut gör myndighetsutövningen mer effektiv och mer rättssäker.

I årets ranking kan vi konstatera att arbetet med service går framåt även om alla myndigheter fortfarande inte når en godkänd nivå. De statliga verken ger fortfarande företagen huvudvärk. Nu är det upp till bevis om detta bara är en tillfällig topp eller början på riktig positiv trend. Var så säkra på att Företagarna kommer fortsätta att mäta det!

Fler nyheter från Företagarna