För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lyft fram dold löneskatt i ljuset

Publicerad 22 apr 2024
De flesta betalar betydligt mer i skatt på sin lön än vad de tror, eftersom arbetsgivaren i dag betalar in en stor del av skatten åt dem.
Sätt strålkastarljuset på osynliga skatter. Foto: Getty images.

I korta drag

  • Företagarna, Skattebetalarna och Timbro har skrivit en gemensam debattartikel i Dagens Industri.
  • Debattartikeln handlar om att skatten på arbete är högre än de flesta tror och att den behöver synliggöras.
  • Ett sätt att synliggöra dold skatt på arbete vore att låta de anställda i stället för arbetsgivaren betala in den allmänna löneavgiften.
  • Allmänna löneavgiften är en del av arbetsgivaravgiften som inte går till att finansiera de anställdas sociala trygghetssystem, utan är ren skatt.

Det är deklarationstider. Var och en som arbetar ska se till att de förtryckta uppgifterna om hur mycket lön som rapporterats in till Skatteverket stämmer. Svart på vitt ser man också i inkomstdeklarationen hur mycket skatt som dragits på tjänsteinkomsterna. Eller gör man verkligen det?

Dold löneskatt

Företagare vet att den bruttolön som betalas ut till anställda inte utgör hela lönekostnaden. På den läggs arbetsgivaravgiften, som för de allra flesta arbetstagare uppgår till 31,42 procent av bruttolönen. Hos allmänheten är däremot vetskapen om hur stor arbetsgivaravgiften är bristfällig. Många vet helt enkelt inte hur mycket de betalar i skatt.

I en debattartikel i Dagens Industri krokar Företagarnas Johan Grip arm med chefsekonom-kollegorna på organisationen Skattebetalarna och tankesmedjan Timbro. Trion föreslår att regeringen ska flytta skattskyldigheten från arbetsgivarna till arbetstagarna för den del av arbetsgivaravgiften som heter allmänna löneavgiften.

− Det vi säger i debattartikel är att den allmänna löneavgiften i praktiken är en ren statlig löneskatt som drabbar alla som arbetar – hög- som låginkomsttagare – från första kronan, säger Johan Grip.

Arbetsgivaravgiften - ett aprilskämt ingen skrattar åt

Skatter och avgifter

Statsrättsligt görs en åtskillnad mellan begreppen avgift och skatt. I kapitlet om finansmakten i regeringsformen slås det fast att riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten. Av praxis och förarbeten framgår att en skatt är en lagstadgad skyldighet som åläggs en fysisk eller juridisk utan direkt koppling till motprestationer från staten. En avgift däremot kräver att staten levererar en motprestation.

− Den allmänna löneavgiften saknar helt krav på motprestation från staten. Den infördes 1995 för att finansiera Sveriges EU-medlemskap, men är numer omärkta pengar rakt in i statskassan, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Allt högre allmän löneavgift

År 1995 var den allmänna löneavgiften 1,5 procent av bruttolönen. Sedan dess har den ökat kraftigt och uppgår nu till 11,62 procent. Sammantaget inbringar den hela 250 miljarder kronor till statskassan varje år.

I debattartikeln föreslår Företagarna tillsammans med Skattebetalarna och Timbro att löntagarna i stället för arbetsgivarna ska betala in den allmänna löneavgiften. I praktiken skulle det betyda att bruttolönen för de anställda ökar med 11,62 procent och inkomstskatten med samma summa, samt att staten korrigerar skiktgränserna för statlig inkomstskatt, förmånsgränserna i socialförsäkringarna, med mera, för att säkerställa att förändringen blir neutral.

− De flesta betalar betydligt mer i skatt på sin lön än vad de tror, eftersom arbetsgivaren i dag betalar in en stor del av skatten åt dem, säger Johan Grip.

Arbetsgivaravgifter: Rapporten Vad får jag för pengarna? 

Fler dolda skatter i arbetsgivaravgiften

Den allmänna löneavgiften är en av sju delar som tillsammans utgör arbetsgivaravgiften. De övriga sex är ålderspensionsavgift, efterlevandepensionsavgift, arbetsskadeavgift, sjukförsäkringsavgift, föräldraförsäkringsavgift och arbetsmarknadsavgift.

Ålderspensionsavgiften finansierar pensionsrätten och efterlevandepensionen finns för att ge ekonomiskt stöd till närstående vid bortgång. Sjukförsäkringsavgift och arbetsskadeavgift ska finansiera ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, och är kopplade till sjukpenning och arbetsskadeersättning. Föräldraförsäkringen är kopplad till föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning, medan arbetsmarknadsavgiften är kopplad till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Hur mycket pengar en person kan få ur ett socialförsäkringssystem avgörs däremot inte av inbetalningarna, utan som här framgår av andra regelverk.

− Utöver den allmänna löneavgiften finns flera dolda skatter i arbetsgivaravgifterna. Över förmånstaken är hela arbetsgivaravgiften ren skatt – och även för dem som har inkomster som beläggs med arbetsgivaravgifter men inte är förmånsgrundande. Det handlar om många tiotals miljarder årligen. Skatten på arbete är högre än de flesta tror – det behöver synliggöras, säger Patrick Krassén.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna