För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ekonomipristagarens rön ger insikter i svenskt företagande

Publicerad 10 okt 2023
Ekonomiprofessor Claudia Goldin får i år Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hennes forskning går att tillämpa på det könsuppdelade företagandet, säger Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.
Ekonomiprofessor Claudia Goldin. Foto: Editing1088, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.

Det är en viktig forskargärning och angelägna frågor med bäring på företagande som prisas när professor Claudia Goldin vid Harvarduniversitetet tilldelas Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Det menar Företagarnas samhällspolitiska chef Pernilla Norlin.   

− Claudia Goldin har förbättrat vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall. I ett verkligt konkurrenskraftigt näringsliv måste såväl kvinnor som män ha lika goda förutsättningar att nå den potential som finns i företagande, men så är det inte i dag, säger Pernilla Norlin

Kvinnor underrepresenterade  

Pernilla.png

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade på arbetsmarknaden globalt sett, och när kvinnor väl arbetar tjänar de mindre än män. Claudia Goldin belyser i sin forskning de huvudsakliga orsakerna till de skillnader mellan könen som kvarstår än i dag. 

Kungliga vetenskapsakademin skriver i presentationen av ekonomipristagaren att förväntningarna på en yrkeskarriär bland annat baserar sig på hur tidigare generationer har haft det. I det sammanhanget är familjebildningen centralt. Om unga kvinnors mammor inte återgick till arbetet förrän barnen vuxit upp kommer det att färga nästa generations förväntningar och göra att utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går långsamt. 

En annan del av förklaringen till inkomstskillnader är enligt Claudia Goldin att beslut om utbildning fattas i relativt ung ålder, men påverkar hela den framtida yrkeskarriären. Hon belyser i sin forskning drivkrafter och pekar på de huvudsakliga orsakerna till de skillnader mellan könen som kvarstår än i dag. 

− Bakgrunden till möjliga branschval styrs till stor del av tidiga utbildningsbeslut. Utbildningsvalet påverkar yrkesvalet och därmed också var ett framtida företagande kan vara möjligt, säger Pernilla Norlin. 

Ojämn könsfördelning på gymnasiet  

I den svenska gymnasieutbildningen är det bara fyra program som har jämn könsfördelning (det vill säga 40–60 procent kvinnor och 40–60 procent män). Det är restaurang och livsmedel, handel och administration, naturvetenskap samt ekonomi. Eftersom utbildningsvalet till stor del styr vilket område en individ väljer att jobba eller starta företag inom får detta konsekvenser för hela arbetsmarknaden och för inom vilka branscher män och kvinnor driver företag. 

− Den könsuppdelade utbildningen leder till ett könsuppdelat företagande. Kvinnor startar företag i branscher som personliga och kulturella tjänster, vård, omsorg och utbildning där det ofta, men inte alltid, är svårare att skapa tillväxt och hög lönsamhet. Det är också områden där det traditionellt varit mindre vanligt att starta företag säger Pernilla Norlin. 

Företagande kan betraktas utifrån möjlig lönsamhet inom olika branscher, exempelvis via måttet  förädlingsvärde per anställd. Om man gör det anser Företagarna att kvinnor i högre grad borde driva företag i fler branscher och därför också tidigt intresseras för alternativa utbildningar som leder dit.  

− Kvinnors företagande behöver inte ses som en jämställdhetsfråga. Det handlar snarare om att frigöra innovation och tillväxt totalt oavsett kön eller bakgrund, säger Pernilla Norlin. 

Fler entreprenöriella resor möjliggörs av ingenjörsutbildningar  

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 lagt flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven. Ett exempel på en utbildningsväg där möjligheterna är stora, som relativt få kvinnor studerar, är ingenjörens.  

− Det finns stora vinster att hämta hem om fler kvinnor kunde intresseras av att studera så kallade STEM-ämnen där kvinnor är underrepresenterade. Det skulle öppna spännande vägar till entreprenöriella resor, säger Pernilla Norlin. 

STEM är en förkortning för engelskans Science, Technology, Engineering and Mathematics och kan på svenska översättas med vetenskap, teknik, problemlösning och matematik.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna