För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Småföretag har för svårt att få lån

Publicerad 17 maj 2023
Utlåningen till hushåll är över 23 gånger större än till små- och medelstora företag och det riskerar att hämma Sveriges tillväxt. Det visar Företagarnas nya finansieringsrapport.

En företagsidé som kläckts kräver pengar för att bli verklighet. Företag som vill växa behöver också pengar. Det handlar om pengar som antingen är eget kapital i företaget eller pengar som företaget lånar. 


−Ibland finns eget kapital och ibland går det att spara ihop till en investering, men ofta krävs det lånebelopp som är många gånger större än vad som går att spara ihop till. Därför är det viktigt att småföretagen har välfungerande tillgång till krediter, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip.  

Svårt att få lån 

Företagarnas nya finansieringsrapport visar att kreditgivningen till småföretag brister. Knappt 4 av 10 (37 procent) företag har gjort någon typ av investering under det senaste året. Bland soloföretagare är andelen endast 25 procent. Fyra av tio småföretagare anger att de inte haft något behov av extern finansiering, bland dem som haft ett behov av extern finansiering upplevs det som svårt eller väldigt svårt av cirka 44 procent. 

−En väl fungerande tillgång till krediter är avgörande för att småföretagare ska kunna investera i och expandera sina verksamheter, vilket gynnar både företagen och samhället i stort. Att 9 av 10 små företag varken kan eller vill låna pengar är ett problem som måste tas på stort allvar, säger Johan Grip.   

En färsk rapport från Svenskt Näringsliv bidrar till att sätta in siffrorna i ett sammanhang. Så många som 87 procent av företagen växer inte, eller har negativ tillväxt i antalet anställda. Alla vill inte växa, men många vill göra det och skulle göra det om de fick bättre förutsättningar.  

Hinder för att få lån 

De vanligaste hindren för att kunna finansiera verksamheten med lån är enligt finansieringsrapporten höga krav på säkerhet (exempelvis personlig borgen), höga kostnader och att kreditgivaren saknar förståelse för verksamheten.  Sammantaget upplever 86 procent av företagen något typ av hinder vid finansiering. Samtidigt visar rapporten att utlåningen till hushåll är över 23 gånger större än till små- och medelstora företag, exklusive fastighetsföretag.  

−Att utlåningen till hushållen är så mycket större än till småföretagen är oroande för Sveriges tillväxt, säger Johan Grip.  

Tre förslag på lösningar  

För att allokera en större andel av samhällets sparande till produktiva investeringar i småföretag vill Företagarna se tre reformer.  

För det första måste det finnas ett regelverk som kräver att lånevillkoren till företag presenteras på ett standardiserat och transparant sätt. Då skulle det bli lättare för företagare att jämföra olika aktörer, vilket ökar konkurrensen på företagslånemarknaden.  

För det andra bör företagslån som utgångspunkt som mest kräva en begränsad personlig borgen. I vissa fall kan staten behöva gå in och garantera en del av mindre lån. Dagens utbredda krav på personlig borgen innebär en dubbel riskexponering. Om satsningen misslyckas försvinner dels det satsade egna kapitalet och ett sätt att försörja sig, dels står företagaren ändå kvar med en personlig skuld till kreditinstitutet.  

För det tredje behöver kreditgivare ha bättre förståelse för mindre verksamheter. Det är vanligt att kreditgivaren saknar kunskap om orten där företagaren är verksam, om företagets affärsidé och om företagaren som söker lånet. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna