För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ge småföretagarna en chans att växa och blomstra

Publicerad 17 maj 2023
Många småföretagare får inte bara avslag på sina låneansökningar utan har helt gett upp hoppet om att ens försöka ansöka om ett lån, skriver Företagarnas chefsekonom Johan Grip.
Företagarnas chefsekonom Johan Grip. Foto: Oskar Omne.

Investeringar associerar vi vanligen med uppstartandet av nya företag som sedan växer sig stora och blir framgångsrika. Men det kan lika gärna handla om att investera i en utbildning, att renovera en lokal för att kunna hålla öppet, att energieffektivisera för att minska sina kostnader eller att laga något som behöver repareras så att det kan användas ett tag till. Och i vissa fall kan en investering vara ett lån som behövs för att en verksamhet ska kunna fortsätta hålla öppet, om det inte finns sparade medel för att hantera ett behov som plötsligt uppstår. För småföretagare är den här typen av investeringar vanligare – och inte sällan helt avgörande för verksamhetens framtid.  

Mycket svårare för småföretagare att få lån – om de ens söker

Tyvärr är det ofta svårt för småföretagare att beviljas extern finansiering, vilket i sin tur gör det besvärligt för dem att investera i sin verksamhet. Statistik från Riksbanken (KRITA) och SCB (Finansmarknadsstatistik) visar att utlåning till små- och medelstora företag är många gånger mindre än utlåning till stora företag eller hushåll. Det totala beloppet utestående lån till hushåll i februari 2023 var över 23 gånger större än till små- och medelstora företag, exklusive fastighetsföretag. Vår Finansieringsrapport bekräftar den här bilden. I vår undersökning svarar hela 44 procent av de som velat investera i sitt företag att det var svårt att finansiera den med extern finansiering.

Dessvärre ser vi också att många småföretagare inte bara får avslag på sina låneansökningar utan att de helt gett upp hoppet om att ens försöka ansöka om ett lån. Krav på personlig borgen försätter företagaren i en svår sits med en dubbel riskexponering. Om satsningen misslyckas försvinner dels det egna kapitalet och en försörjning, dels står de kvar med en personlig skuld till långivaren. 

Möjligheten att låna till en investering är avgörande för vilka investeringar som blir av och därmed vilken tillväxtpotential som Sveriges små- och medelstora företagare tillåts verka för. I dag är den potentialen en bråkdel av vad den kunde vara, vilket innebär att vi går miste om alla de idéer och ambitioner som landets företagare har men som de inte kan finansiera.  

Utvecklingen måste vändas 

Utlåningen till små- och medelstora företag missgynnas under nuvarande system för kreditgivning. Långivarna vill hellre låna ut pengar till hushållens icke-produktiva bostadsköp och till större företag som klassas som säkrare, än till små- och medelstora företag som vill investera i sin verksamhet. Investeringar som inte bara är bra för företagen och deras anställda, utan för det bredare lokalsamhället och samhället i stort. 

För att öka investeringstakten hos de små- och medelstora företag behöver tillgången till lån öka och villkoren förbättras. Därför måste regelverket som helhet utvärderas med utgångspunkt i den låga utlåningen till små- och medelstora företag och den tillväxtpotential som finns i att fler små- och medelstora företag kan finansiera en del av sina investeringar med lån.  

Den här utvecklingen behöver vändas och målet kan inte vara något annat än att minska andelen som upplever hinder vid extern finansiering och att utlåningen till små- och medelstora företag ska öka, med betydligt färre fall av obegränsad personlig borgen.     

Tillväxt är inget man får, det är något som skapas. Så se till att underlätta för de som skapar tillväxten – Sveriges småföretagare.  

Taggar
Fler nyheter från Företagarna