För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Föreningen som brinner för eldning

Publicerad 8 feb 2023
Svenska Brasvärmeföreningen lyfter fram modern, miljöriktig och driftsäker brasvärme.

Svenska Brasvärmeföreningen (SVBF) har valt att samarbeta med Företagarna och ansluta sig som branschförbund. Dess medlemmar är företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldstäder, skorstenar och tillbehör inom brasvärme. Föreningen arbetar för att så många hushåll som möjligt ska få tillgång till den trivsel och säkerhet som en modern, miljöriktig och driftsäker brasvärme ger. 

−Brasvärme behövs som ett komplement till den primära uppvärmningen. I ett krisläge i dag skulle en stor del av våra svenska villasamhällen slås ut vid ett större elavbrott. Med en eldstad så klarar man uppvärmningen, säger Torsten Persson, ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen. 

Branschförbundskansliet på Företagarna ger service och koordinerar det löpande arbetet med de anslutna förbunden, i dagsläget ungefär trettio. Samarbetet sker främst genom opinionsbildning i gemensamma politiska frågor och förbunden ges tillgång till Företagarnas nätverk av politiker, egna experter och sakkunniga samt de rapporter och undersökningar som genomförs. 

− Vi kan förstärka Svenska Brasvärmeföreningens dialog med myndigheter, kommuner och organisationer och även hjälpa till när föreningen är remissinstans för nya lagförslag både nationellt och inom EU, säger Mathias Mellgren Helge, ansvarig för Företagarnas branschförbundskansli.  

Sex frågor till Torsten Persson, ordförande i Svenska Brasvärmeföreningen

Vad är Svenska Brasvärmeföreningens främsta uppdrag? 

Vårt primära uppdrag är att företräda brasvärme-branschen i för medlemmarna konkurrensneutrala frågor. Föreningen agerar under detta uppdrag även som remissinstans gentemot marknad, myndigheter samt miljöorganisationer.  

Hur ser era medlemsföretag ut? 

Våra medlemmar utgörs av branschens ledande tillverkare och importörer som tillsammans med enskilda återförsäljare, detaljhandelsorganisationer som Brasvärmegruppen och Eldabutikerna, finner lösningar i för branschen konkurrensneutrala frågor genom föreningen. 

Vilka frågor är viktiga för er vad gäller opinionsbildning? 

Att ge en nyanserad bild av miljöpåverkan av modern brasvärme och genom konsumentupplysning motivera slutkonsumenterna till ansvarfull, effektiv och lustfylld vedeldning.  

Hur kom ni i kontakt med Företagarna? 

Vår önskan var att under eget organisationsnummer omvandla till ekonomisk förening. Företagarna var då för föreningen ett mycket logiskt val. Kontakten skapades via goda rekommendationer på ledningsnivå och med vetskapen att Företagarna är professionella i sin representation av små och medelstora företagare i Sverige.  

Vad ser ni främst fram emot i samarbetet med Företagarna?  

Föreningen söker förutom ledningsstöd ta del av Företagarnas breda erfarenhet i påverkan frågor samt mediabevakning och kontaktnät gentemot intressanta organisationer samt politiker. 

Vad ligger i pipeline nu? 

Våra kommande projekt är fokuserade på föreningens fokusområden inom ”branschnytta” Det gäller såväl inhämtande av statistik och underlag för beslut inom tillstånds- och handläggningsrutiner inom kommunsektorn som att via media förse marknaden med adekvat information i miljö , energi och säkerhetsfrågor. 

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna