För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Inget elprisstöd 2024 – tack och lov

Publicerad 12 dec 2023
Det är bra att det inte behövs elprisstöd, men dåligt att dyrare el väntar nästa år, inte till följd av effektbrist, utan på grund av höjd skatt.

Den som letar efter information om elprisstöd för hushåll och företag att söka den här vintern letar förgäves. Det finns inget elprisstöd 2024.  

− Vi ska vara glada att det inte behövs något statligt elprisstöd nu. Dessutom förskräcker erfarenheterna av den krångliga modell regeringen valde, säger Företagarnas chefsekonom Johan Grip. 

Hanterbara elpriser

Stora delar av landet har upplevt årstidens första rejäla köldknäppar och även om elpriserna stigit på grund av väderleken har de hållit sig på beskedliga nivåer jämfört med i fjol. För hela december ser priserna ut att hålla sig på avsevärt lägre nivåer än under motsvarande månad 2022. Det skulle göra att elräkningarna för december landar på ungefär en tredjedel av kostnaden i fjol. Priserna verkar också svänga mindre. De skjuter inte i väg som en raket enstaka timmar och orsakar braskande rubriker och löpsedlar. Osvuret är bäst, men riskerna för att något drastiskt ska förändra förutsättningarna till det sämre ter sig låga. 

− Utgångsläget är gynnsamt, även om de underliggande problemen med effekt och överföring finns kvar. Kärnkraften i Finland och Frankrike fungerar som den ska, vattenmagasinen är påfyllda, mer vind- och solkraft har tagits i drift och de europeiska gaslagren är välfyllda, säger Johan Grip.  

Det våras för kärnkraft 

Nej till elprisstöd i repris

De höga elpriserna i fjol drabbade inte endast Sverige, även om inhemska brister i infrastrukturen lade sten på börda. Flera av Sveriges grannländer hanterade de höga elpriserna med skattesänkningar på el för att snabbt kunna minska kostnadstrycket. Den svenska vägen med elprisstöd i form av återföring av flaskhalsintäkter via ansökningar var krånglig och blev kraftigt försenad.

− Skulle elpriserna skena igen vill Företagarna inte se en repris av elprisstödet, utan i stället sänkt elskatt, sänkt moms på el och andra skattesänkningar som snabbt lättar på kostnadstrycket, säger Johan Grip. 

Viktigast av allt är så klart att elproduktionen ökar.

Ellastbilar kräver vägar med laddinfrastruktur

Sänk energiskatten på el 

En skattelättnad på el vore under alla omständigheter positivt givet lågkonjunkturen och de ekonomiska utmaningarna. Dessvärre gör regeringen precis tvärt om. Energiskatten på el höjs 2024 till 42,8 öre per kWh. Därtill kommer att moms också läggs ovanpå priset, vilket totalt innebär en ökning till 53,5 öre per kWh. 

− Det är obegripligt att regeringen höjer elskatten, inte mint eftersom en sänkning skulle dämpa inflationen, det som regeringen själv anför som det viktigaste ekonomiska målet just nu, säger Johan Grip.  

Ny elskattesmäll vid årsskiftet

Låt elprisstödet vara en parentes

I samband med presentationen av budgetpropositionen sade finansminister Elisabeth Svanteson att det är en bra avvägning att inte sänka elskatten, men att det finns en EU-förordning som gör det möjligt att använda kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) för att ge stöd åt elanvändare om det skulle behövas. 

− Från Företagarnas sida är vi glasklara med att elstödet var en dålig modell. Vi är lika glasklara med att sänkt energiskatt på el vore bra, säger Johan Grip. 

Vill du ha mer innehåll på ämnet? Lyssna på vår podd
Framtidens elförsörjning och lärdomar från el-krisen

Fler nyheter från Företagarna