För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Ellastbilar kräver vägar med laddinfrastruktur

Publicerad 20 sep 2023
Budgetpropositionen saknar tillräckliga besked om hur regeringen vill öka elproduktionen, säger Jennie Albinsson.
Jennie Albinsson är Företagarnas expert på miljö och klimat.

I regeringens höstbudget uppgår satsningarna för att minska utsläppen till totalt fyra miljarder kronor. De innefattar bland annat en utökad satsning på klimatklivet, som är ett investeringsstöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, marknadsintroduktionsstöd för lätta och tunga ellastbilar, stöd till laddinfrastruktur och en skrotningspremie till äldre diesel- och bensinbilar.

− Stöd för att elektrifiera den tunga trafiken är välkommet. Det är i dag dyrt att investera i en lastbil, framför allt för små åkerier med knappa marginaler, säger Jennie Albinsson, Företagarnas expert på miljö och klimat.

Hur ska elproduktionen öka?

Däremot anser Företagarna att budgetpropositionen saknar tillräckliga besked om hur regeringen vill öka elproduktionen.

− Kortare tillståndsprocesser och underlättande för kärnkraft, som regeringen aviserat tidigare, är bra, men inte tillräckligt. Vi behöver el här nu, säger Jennie Albinsson.

För att lösa det omedelbara elbehovet krävs helt enkelt tillskott genom andra verktyg, enligt Företagarna. Jennie Albinsson ser flera möjliga vägar som skulle kunna vara gångbara.

− Hur kan vi exempelvis nyttja överskottsvärme från energiintensiva verksamheter? Hur kan vi öka elproduktionen från befintlig elproduktion såsom fjärrvärmen? Finns det möjligheter att skapa bättre förutsättningar för exempelvis flexibilitetsmarknader? frågar hon.

Trimma tillståndsprocesserna. 

Infrastruktur och regelverk

Den gångna vintern varnade Svenska kraftnät för att det fanns en ökad risk för frånkoppling i elnätet. Kommuner har också uppgett att de går miste om nya företagsetableringar på grund av begränsningar i elnätet. Laddoperatörer vittnar om kapacitetsbrist i näten som gör att de får avslag från kommuner när de vill etablera laddstolpar.

− Utan fungerande infrastruktur och tydligt regelverk kring vad som gäller för att upprätta laddinfrastruktur ger inte stödet till ellastbilar den önskade effekten. Tillgången till ellastbilar spelar liten roll om det inte finns en fungerande infrastruktur för användning, säger Jennie Albinsson.

Helhetspaket kring elektrifiering

I utbyggnaden av laddstolpar resonerar kommuner olika. Vissa anser att det inte är en kommunal uppgift att tillgodose behovet av vare sig laddplatser eller bensinmackar. Andra har via sina kommunalt ägda energibolag sålt och installerat solceller och laddstolpar. Vilket i sin tur har orsakat en snedvriden konkurrens på marknaden jämtemot privata aktörer.

− Företagarna vill se ett helhetspaket kring elektrifiering: Vi behöver nationella riktlinjer för vad som gäller för kommunernas rådighet över etablerandet av laddstolpar, ett upprustat elnät och en tydlig plan framåt om hur vi kan öka den lokala elproduktionen, säger Jennie Albinsson.

Vill du ha mer innehåll på ämnet? Lyssna på vår podd
Framtidens elförsörjning och lärdomar från el-krisen

Fler nyheter från Företagarna