podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Höjt terrorhot – det betyder det för ditt företag

Publicerad 17 aug 2023
Håll huvudet kallt och se över ditt företags rutiner, råder Pontus Lindström, Företagarnas expert på säkerhet och brott mot företag.

På torsdagen meddelade Säkerhetspolisen (Säpo) att terrorhotnivån i Sverige nu höjts från ett förhöjt till ett högt hot, från en trea till en fyra på den femgradiga skalan. Det föreligger alltså hög risk för att aktörer som har både avsikt och förmåga att begå terrorattentat ska agera.

pontus lindstrom rund 150px.png

– Det gäller att hålla huvudet kallt och vara vaksam kring aktiviteter som avviker från det normala, säger Pontus Lindström, expert säkerhet och brott mot företag.

Gradvis försämring som kommer att bestå under lång tid

Det finns enligt Säpo inget enskilt ärende eller någon specifik händelse som gör att terrorhotnivån höjts. Det handlar i stället om en gradvis försämring av läget som nu bedöms bestå under en längre tid. Till grund för beslutet ligger bedömningar av experterna i Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som består av personal från Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Följaktligen har även Försvarsmakten nu höjt terrornivån från tre till fyra.

– Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål, sade säkerhetspolischef Charlotte von Essen under en pressträff på torsdagseftermiddagen.

Komplex hotbild

Vid sidan av hotet från våldsbejakande islamism kvarstår enligt Säpo hotet från våldsbejakande högerextrema aktörer, samtidigt som statliga aktörer utnyttjar att Sverige hamnat i fokus. Hotbilden är med andra ord komplex och mångfacetterad.

Säpochefen betonade under pressträffen att det gäller att ta situationen på allvar, men samtidigt inte göra inskränkningar i vardagen.

– Vårt budskap är att vi ska leva som vanligt, men vara medvetna om den situation vi befinner oss i. Man kanske behöver göra bedömningar vid vissa evenemang och vidta säkerhetsåtgärder. Då är det viktigt att man håller sig informerad, sade hon.

Personal, larm och it-säkerhet

Hur ska då företag förhålla sig till den nya situationen? På ett konkret plan handlar det enligt Säpo om att företag behöver se till att man har pålitlig och lojal personal, att företagets fysiska säkerhet är god, det vill säga lås, larm och övervakningssystem. Sist men inte minst handlar det om att se till att informationssäkerheten är god så att inte vital information röjs, ändras, görs otillgänglig eller förstörs.

– Det är viktigt att som företagare informera anställda om rutiner på företaget och vad som gäller i händelse av säkerhetshändelser, säger Pontus Lindström.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns vägledningar som kan vara till hjälp i det förebyggande arbetet mot attentat och våldshandlingar. Informationsmaterialet vänder sig bland annat till butiker och köpcentrum, nattliv, hotell och restaurang, biografer, teatrar och turistattraktioner.

– Se till att du vet hur du kan ta kontakt med din kommuns säkerhetssamordnare och håll dig uppdaterad och var källkritisk. Om du ser något som är misstänkt i din närhet är det bättre att informera ansvariga myndigheter en gång för mycket en än gång för lite, säger Pontus Lindström. 

Sveriges hotnivåskala

Inget identifierat hot (1)

Begränsat hot (2)

Förhöjt hot (3)

Högt hot (4)

Mycket högt hot (5)

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna