För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Regeringens giv viktig för landsbygden

Publicerad 7 nov 2022
Det är viktigt att det finns möjligheter att driva företag i hela landet. Regeringens satsningar på landsbygden är bra, men behoven är större.
Foto: Martin of Sweden/Shutterstock.com.

På måndagen presenterade regeringen satsningar i den kommande statsbudgeten för att förbättra villkoren för att bo och verka på landsbygden. De omfattar bland annat sänkt skatt på diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.

− Regeringen gör en välkommen miljardsatsning på vägunderhåll, men finansierar den tyvärr genom att omfördela 750 miljoner från tågunderhåll, vilket innebär att den viktiga upprustningen av tågnätet saktas ner. Det behöver stora satsningar på både väg- och tågnätet, säger Företagarnas näringspolitiska expert Mathias Mellgren Helge.

Bra satsning på vägunderhåll

Med det sagt välkomnar Företagarna satsningen på en miljard kronor för underhållsåtgärder i vägnätet, så som beläggningsunderhåll, linjemålning, broreparationer och trumbyten. Eftersatta vägar påverkar företagsklimatet negativt.

− Dålig vägkvalitet slår hårt mot företag på lands- och glesbygd ur ett tillgänglighetsperspektiv eftersom arbetsmarknadsregioner minskar om det tar längre tid att resa, säger Jennie Albinsson, Företagarnas näringspolitiska expert med inriktning på miljö och hållbarhet.

LÄNK: Dåliga vägar är dåligt företagsklimat

Omställning på väg

Företagarna ser också positivt på att reseavdraget behålls i sin nuvarande utformning och höjs. Det är viktigt för att avdraget ska kunna återspegla de faktiska kostnaderna för resor. Det är även bra att regeringen satsar en miljard kronor på utbyggnad av publika laddstationer för lätta fordon och vätgas till tunga transporter.

− Ska det vara möjligt att köra elbil och vara en del av omställningen måste det finns rimliga möjligheter att ladda sin bil, säger Mathias Mellgren Helge.

LÄNK: Klokt att behålla reseavdraget

Gårdsförsäljningen

Det efterlängtade förslaget om införande av småskalig gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker bereds vidare. Företagarna ser positivt på hanteringen av frågan och anser att gårdsförsäljning kommer att innebära ett lyft för producenter på landsbygden.

− Antalet producenter har ökat explosionsartat de senaste åren. På sikt ser vi att gårdsförsäljning kan bidra till ökat företagande och ökad sysselsättning främst på landsbygden. Det gynnar inte bara små vingårdar, destillerier och bryggerier, utan hela den lokala och regionala ekonomin, säger Mathias Mellgren Helge.

Bredband kväver mer 

Precis som vägnätet är viktigt för fysiska transporter är bredband avgörande för hushåll och företag på landsbygden. Enligt Företagarnas undersökning svarar 97 procent att bredband är mycket viktigt eller viktigt för deras verksamhet på orten. Tyvärr är regeringens satsning på 600 miljoner extra till bredbandsutbyggnad inte tillräcklig.

− Pengarna regeringen skjuter till för bredband räcker inte långt. Post- och telestyrelsen bedömer i sin rapport ”Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi” att det behövs 22 miljarder om inte stora delar av landsbygden ska riskera att inte kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Mathias Mellgren Helge.

Fler nyheter från Företagarna