podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Klokt att behålla reseavdraget

Publicerad 1 nov 2022
Regeringen gör rätt i att inte genomföra förslaget om skattereduktion för arbetsresor utan behålla dagens reseavdragsmodell med höjd ersättning.

Häromveckan meddelade Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att partierna kommit överens om att inte genomföra den nya modellen för skattelättnad för arbetsresor, tänkt att träda i kraft vid årsskiftet.

De fyra partierna vill i stället behålla reseavdraget för arbetsresor, men med höjt schablonbelopp från och med årsskiftet. Avdraget per mil höjs från 18,50 till 25 kronor för egen bil och från 6,50 och 9,50 till 12 kronor för drivmedel med förmånsbil. Om förmånsbilen är en ren elbil ska däremot avdraget fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil.

Bra att reseavdraget blir kvarPatrick rund.png

Företagarna har i flera remissyttranden riktat kritik mot den modell för arbetsresor som nu skrotas, både vad gäller utformning och ändamålsenlighet.

− Vi ser det som positivt att reseavdraget behålls som ett avdrag i stället för att göra det till en skattereduktion. Likaså är det bra att de avståndsbegränsningar som fanns i reduktionen inte införs, säger Företagarnas samhällspolitiske chef Patrick Krassén

I förslaget om skattereduktion fanns ett spann mellan 30 och 80 kilometer enkel resa inom vilket reduktion skulle beviljas, utom i vissa storstadsområden där den nedre gränsen var satt till 30 kilometer. Skillnaden mellan ett skatteavdrag och en skattereduktion är att avdraget undantar ett belopp från skatteplikt, medan reduktionen minskar själva beskattningen av ett belopp.

Gör reseavdraget färdmedelsneutralt

En fördel med det nu skrotade förslaget till ny modell för reseavdrag var dess färdmedelsneutralitet. Företagarna föreslår därför i remissyttrandet över de fyra partiernas förslag till fortsättning med avdragsmodellen att sådan färdmedelsneutralitet inkorporeras i reseavdraget.

− Även om det i dag är en liten andel av dem som nyttjar reseavdraget som gör det för andra färdmedel än bil, kan utbyggnad av kollektivtrafik och infrastruktur framgent innebära att dessa pendlare blir fler, säger Patrick Krassén.

Bra med höjd milersättning

De fyra partiernas motiv bakom att höja schablonbeloppen är att de bättre ska spegla de faktiska kostnaderna, mot bakgrund av de höga drivmedelspriserna. Företagarna anser att det är bra att beloppen som får dras av höjs, men en indexering vore att föredra. Dessutom är det oklart varför regeringen inte vill se höjt avdrag för elbilar, med tanke på elpriserna.

− Regeringen bör återkomma i frågan om hur milersättningen ska sättas för att fortlöpande bättre återspegla kostnader för bilanvändning, till exempel genom indexering, säger Patrick Krassén.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna