För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Budgetpropositionens skatteförslag

Publicerad 8 nov 2022
Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén kommenterar regeringens budgetförslag utifrån skattevinkeln. Vad är bra och mindre bra?

Regeringens budgetproposition för 2023 och höständringsbudgeten är enligt Företagarna svag vad gäller prioriteringar som gynnar företagande och jobbskapande.

− Tidöavtalets ambitioner om drivkrafter för att starta att driva företag, minskade kostnader för att anställa och ökade incitament till egenförsörjning har inte fått genomslag i budgetförslaget, säger Patrick Krassén, samhällspolitisk chef och skattepolitisk expert på Företagarna.

Nästa budget måste sikta högre. 

En handfull skatteändringar föreslås i budgeten, varav flera på transport- och miljöområdet. Här är en kort genomgång.

Arbetsmarknaden och sparandePatrick rund.png

I budgetpropositionen förstärks jobbskatteavdraget för personer som har fyllt 65 år. Det är bra enligt Företagarna eftersom en åldrande befolkning gör att det behövs starkare incitament att arbeta längre upp i åldrarna. Det är också bra att regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling, men regeringen behöver förtydliga vad utveckling innebär i sammanhanget.

– Vi har fått flera signaler på sistone om att Skatteverket har blivit alltmer restriktivt i bedömningen av avdraget från arbetsgivaravgifterna utifrån deras tolkning av begreppet utveckling, säger Patrick Krassén.

Budgeten innehåller inte några andra skattesänkningar på arbetsinkomster och inte heller finns det tidigare aviserade förslaget om att sänka skatten på investeringssparkontons (ISK) sparande med.

– Det är en besvikelse att regeringen backat om de tidigare aviserade skattesänkningarna på ISK och arbetsinkomster. Därtill har Sverige fortfarande bland EU:s högsta arbetsgivaravgifter och marginalskatter på arbete. Regeringen måste sänka dessa under mandatperioden, säger Patrick Krassén.

Justeringar i momssatser

Regeringen ämnar höja momsen för vissa reparationer. Det är ett förslag som är ute på remiss för närvarande, men Företagarna anser att momsnivåerna bör ses över i en mer övergripande reform av mervärdeskatten.

– Budgetens förslag innebär att det blir höjd kostnad för många mikroföretag och det försämrar incitamenten för cirkularitet, säger Patrick Krassén.

Resor och transporter

Som Företagarna kommenterat tidigare innebär budgeten att reseavdraget kommer att behållas med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil. Företagarna välkomnar att reseavdraget bevaras, men skulle vilja se att färdmedelsneutralitet arbetas in i systemet. Det är bra att avdragen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil justeras eftersom nivån legat still länge, men det borde enligt Företagarna höjas även för elbilar.

Klokt att behålla reseavdraget

Regeringen föreslår en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till egen bil eller förmånsbil. Det är enligt Företagarna en angelägen förenklingsregel eftersom nuvarande regler orsakar problem och oförutsägbarhet i deklarationssammanhang.

Energi och drivmedel

Budgeten innehåller en förstärkning av skattereduktionen för installation av solceller, något som Företagarna inte har några invändningar mot. Dessutom är det välkommet att avfallsförbränningsskatten avskaffas. Det är ett beslut som efterlysts under lång tid.

En annan rimlig åtgärd är att koldioxidskatten på bränsle som används i kraftvärme- och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem slopas, vilket innebär att den nuvarande dubbelbeskattningen upphör.

Regeringen vill tillfälligt sänka energiskatten på bensin, diesel och så kallad lågbeskattad olja och förlänga den tillfälliga utvidgningen av skattenedsättningen för dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk med sex månader.

– Skatteförändringarna är godtagbara givet det markant ökade kostnadsläget, men på sikt behöver drivmedelsbeskattningen göras mer enhetlig, säger Patrick Krassén.

Investerarklimatet

Ett förslag som är mindre bra i budgeten är slopandet av skattenedsättningen för datorhallar. Regeringen motiverar det med att ge datorhallarna ytterligare incitament till energieffektivisering.

– Vi är tveksamma till detta; det är ett tvärt kast i en skatteregel som motiverades med att locka hit investeringar. Sådan oförutsägbarhet är dåligt för investerarklimatet. Därtill pågår en utvärdering av systemet hos Riksrevisionen, som man bör invänta resultaten av, säger Patrick Krassén.

Miljö

Kemikalieskatten ändras så att den blir enklare och tydligare. Det är enligt Företagarna ett steg i rätt riktning, men skatten borde avskaffas helt. Varor som inte innehåller de utpekade kemikalierna bör inte heller träffas av någon sådan skatt.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna