För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas krav: betydande regelförenklingar

Publicerad 20 maj 2022
Företagarna kräver i ett kongressuttalande betydande regelförenklingar under nästa mandatperiod.
Företagarna samlade till kongress på Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping. Foto: Fotograf Ristenstrand.

Företagarnas kongress samlade 200 ombud och deltagare från hela landet för att under två dagar fatta beslut i Sveriges största organisation för företagare.

På fredagen gjorde kongressen följande uttalande:

Sverige står inför oanade utmaningar. Efter en lång pandemi ser vi nu ett Europa i krig. Inflation, varubrist och höga energipriser slår över hela samhället, utanförskapet har cementerats och klimatkrisen påverkar beslut på alla nivåer.

I vårt land har små och medelstora företag skapat fyra av fem nya jobb sedan 1990. För att samhället ska klara de stora utmaningar vi nu står inför, krävs att så många som möjligt har ett arbete att gå till.

Men ständigt ökade kostnader för regelefterlevnad är ett stort problem för de jobbskapande småföretagen. Trots flera regeringars löften om minskade administrativa kostnader, fortsätter de att öka.

Nu kräver vi en handlingskraftig politik – inte fler fagra löften. En politik som syftar till fler jobb, hållbar tillväxt och utbyggd välfärd måste därför kraftigt minska företagens regelbörda, sänka de skatter som står i vägen för tillväxt och säkerställa att de jobbskapande småföretagen kan anställa medarbetare med rätt kompetens. För när företag växer, växer Sverige.

Fler nyheter från Företagarna