podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Skolan måste kunna utbilda för arbetslivet

En utredning ska svara på hur utbildningar som efterfrågas av företagen kan möta behoven på arbetsmarknaden.
Publicerad 10 jun 2022
Foto: Shutterstock.com.

På fredagen meddelade regeringen att man tillsätter en utredning för att stärka gymnasieskolans roll i att ge ungdomar bättre förutsättningar att fullfölja sin skolgång och förbereda sig för arbetslivet.

Den särskilda utredaren, professor Joanna Giota, ska analysera dels vilka utbildnings- och skolmöjligheter som finns för elever som är obehöriga till de nationella gymnasieprogrammen, dels för- och nackdelar med dagens system för övergången från grund- till gymnasieskola.

− Företagarna välkomnar en utredning av hur vägarna till de utbildningar som efterfrågas av arbetslivet kan breddas för att möta arbetsmarknadens behov, säger Anna Libietis, Företagarnas expert inom utbildningsfrågor och kompetensförsörjning.

Företagen hittar inte arbetskraft

Under mer än tio års tid har svårigheten att hitta lämplig arbetskraft varit företagens största tillväxthinder och inom många branscher väntas bristen bli alltmer alarmerande.

− Det finns starka skäl att utreda hur gymnasieskolan bättre ska kunna leverera den kompetens som företagen bokstavligen skriker efter, säger Anna Libietis.

Utredningen ska ge svar

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 5 juni 2024 och kan lämna förslag på valbara yrkesutbildningar inom gymnasieskolan som i större utsträckning tar hänsyn till elevers olika förutsättningar, hur elever som haft svårt att nå målen i grundskolan ska ges bättre möjligheter att förbereda sig för arbetslivet, och hur elever på högskoleförberedande program som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan ska kunna erbjudas yrkesutbildning som underlättar etableringen på arbetsmarknaden.

− Företagen har svårt att rekrytera från alla utbildningsnivåer, men arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasial och eftergymnasial nivå är allra mest efterfrågad. Fler måste kunna och vilja välja en yrkesinriktad utbildning, säger Anna Libietis.

Små företag har stora behov

En knäckfråga för att lyckas förbättra vägarna till utbildning kommer enligt Företagarna vara att fånga upp de många små företagens samlat väldigt stora behov.

− Det är hos småföretagen de allra flesta jobb skapats de senaste decennierna och det finns inget som tyder på att det kommer att se annorlunda ut den dagen utredningen lagt sina förslag och systemet kan förändras för att bättre möta upp behoven, säger Anna Libietis.

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna