podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Är dina anställningsavtal uppdaterade?

Publicerad 28 jun 2022
Det är dags att slänga gamla mallar för anställningsavtal och vara beredd på att kunna uppdatera anställningsavtalen om de anställda begär det.

Från och med den 29 juni gäller nya krav på anställningsavtal. Skyldigheten för dig som är företagare att lämna information gäller alla anställda, inte som tidigare bara de som ska vara anställda tre veckor eller längre. Dessutom tillkommer krav på vilken information som ska lämnas, till vem och när.

− Information ska lämnas även till vissa som enligt de regler som gällt fram till den 29 juni varit undantagna från LAS, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

Karin B rund.png

LÄS ÄVEN: Vad innebär arbetsvillkorsdirektivet?

Då behöver du göra något

Du som skrivit under avtal med anställda före den 29 juni måste inte teckna nya avtal. De gamla reglerna gäller fortfarande för dem. Däremot kan dina anställda begära att få kompletterande information till de befintliga anställningsavtalen.

− Har anställningsavtalet ingåtts före ikraftträdandet av de nya reglerna ska arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren efter ikraftträdandet lämna kompletterande information enligt de nya bestämmelserna, säger Karin Berggren.

Släng gamla mallar för anställningsavtal

Ett gott råd till dig som någon gång laddat ner mallar för anställningsavtal på företagets datorer för att ha dem nära till hands är att kasta dem och ladda ner nya, uppdaterade mallar.

Ladda ner nya mallar för anställningsavtal

Företagarna tillhandhåller kostnadsfritt mallar för anställningsavtal. Oavsett om du ska nyanställa någon eller om en anställd vill ha kompletterande information finns mallar för dig. Du hittar de mallar som du behöver för att uppfylla de nya lagkraven på sidan Anställningsavtal mallar och avtal.

 

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna