För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Kan arbetsgivaravgifter bli en fråga i valet?

Publicerad 2 jul 2022
Under pandemin har sänkta arbetsgivaravgifter använts som ett sätt att stötta företag och jobbskapande. Företagarna ser gärna att den insikten leder till permanenta sänkningar.
Foto: Bert Bastias/Shutterstock.com

De små och medelstora företagen är den svenska ekonomins jobbmotor. Det är bland dem som fyra av fem nya jobb tillkommit under de senaste årtiondena. Om de ska kunna fortsätta skapa nya jobb, behöver politikerna lyssna till vad dessa hundratusentals företagare anger som anledningar till att de inte anställer fler. Många känner till att företagen har svårt att hitta personer med rätt kompetens, vilket är det största tillväxthindret, men därutöver anger sex av tio företagare höga arbetsgivaravgifter som det främsta skälet till att inte kunna anställa.

− Genom arbetsgivaravgiften träffas anställda och företagare av en av EU:s högsta skatter på lönekostnader, vilket är det främsta skälet till att det är dyrt att anställa, säger FöretagarnasPatrick rund.png skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter är skatter och avgifter på ersättning för utfört arbete, oftast lön, som finansierar de arbetsbaserade förmånerna i Sveriges socialförsäkring. Det handlar om sjukvård, pensioner och social omsorg. Arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent av bruttolönen och består av flera delkomponenter. De största är allmän löneavgift och ålderspensionsavgift. Ibland kallas arbetsgivaravgifter även för sociala avgifter eller socialavgifter.  Enskilda näringsidkare betalar egenavgifter i stället för arbetsgivaravgift.

LÄS ÄVEN: Vad är arbetsgivaavgiften?

Hur mycket är arbetsgivaravgifter?

Namnet arbetsgivaravgift antyder att det skulle handla om avgifter och inte skatt, men så enkelt är det inte. Arbetsgivaravgiften betalas in till staten som en skatt, inte för någon specifik motprestation.  Stor del av arbetsgivaravgiften är inte heller kopplad till något ersättningssystem. I rapporten Vad får jag för pengarna? framgår att den rena skattedelen i arbetsgivaravgifterna, alltså det som inte är kopplat till socialförsäkringar och pension, har mer än fördubblats sedan år 2000. Uppåt hälften av den inbetalda summan av det som är arbetsgivaravgift 2022 är ren skatt.

− För en person med ett vanligt jobb är detta en dold överbeskattning med flera tusen kronor i månaden. Det här borde gå att förändra, säger Patrick Krassén.

Företagarna vill att arbetsgivaravgiften kontinuerligt ska sänkas, främst genom sänkning av den allmänna löneavgiften. Sänkningen för de minsta företagen som anställer, det så kallade växa-stödet, bör utökas till fler anställda. Det är förslag som finns i Företagarnas valplattform.

Arbetsgivaravgift för unga

Under pandemin sänktes arbetsgivaravgiften för alla företag genom att omfatta upp till trettio anställda. För att underlätta effekterna av covid-19-krisen sänktes även arbetsgivaravgiften för unga. En sänkning som även är i bruk denna sommar. 

Företagarna Nyheter: Lägre arbetsgivaravgift för unga i sommar

Arbetsgivaravgifterna och valet

Under pandemin passerade ett stort antal ändringsbudgetar riksdagens bord. Så pass många att det blivit svårt att göra skillnad på vad som är kortsiktiga åtgärder och långsiktiga förändringar i skattesystemet. Dessutom är de politiska maktförhållandena allt annat än stabila. Det gör det extra svårt att sia om vilken skattepolitik som kommer att gälla under nästa mandatperiod.

− Vi kan konstatera att det går att göra sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Det finns goda argument för att fortsätta. Det är det budskap vi förmedlar till de politiska partierna, säger Patrick Krassén.

Fler nyheter från Företagarna