För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lägre arbetsgivaravgift för unga i sommar

Publicerad 19 maj 2022
Under sommarmånaderna sätts arbetsgivaravgifterna ner ytterligare för 18–23-åringar.

Under sommarmånaderna sänks arbetsgivaravgiften för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år. Sänkningen gäller för juni, juli och augusti och omfattar ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. För dessa personer ska arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Regeringens motiv till sänkningen är att många företag som sysselsätter unga finns i branscher som drabbades hårt under pandemin. Ytterligare sänkta kostnader för dessa ska förbättra möjligheterna för företagen att behålla och nyanställa personal. Motsvarande sänkning genomfördes även i fjol.

− Företagarna ser generellt positivt på att sänka kostnaden för att anställa. Lägre arbetsgivaravgifter är en viktig del i detta. Vi ser därför denna sänkning som välkommen, säger Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén.

Olika åldersspann

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna under sommaren läggs ovanpå andra redan införda sänkningar som riktar sig till unga. En tillfällig nedsättning för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år gäller redan för perioden januari 2021 till och med mars 2023. Från och med den 1 augusti 2019 finns även en nedsättning av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift på ersättning till ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.

− Man kan förvisso ifrågasätta rimligheten i att ha tidsbegränsade, riktade skatteregler. Företagarna vill därför också se permanenta sänkningar av arbetsgivaravgiften, bland annat genom utökning av växa-stödet och sänkning av den allmänna löneavgiften, säger Patrick Krassén.

Skillnaden i kostnad per anställd beroende på födelseår innebär alltså att arbetsgivaravgifterna skiljer sig år beroende på om man är född 1999–2003 eller 2004–2006, precis som det finns motsvarande skillnader i de övre åldersspannen.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna