podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nya regler för karantän och testning

Publicerad 20 jan 2022
Förhållningsreglerna för testning och för att stanna hemma om man själv eller någon i hushållet är sjuk ändras för att tackla hög frånvaro i många verksamheter.
Foto: Daniel Holking/Shutterstock.com

En stor del av befolkningen riskerar att smittas de närmaste veckorna, sade Folkhälsomyndighetens enhetschef Sara Byfors på den myndighetsgemensamma pressträffen om covid-19 på torsdagen. Smittspridningen har gått spikrakt uppåt under de senaste veckorna och andra virus, som influensa och RS, får stryka på foten. Coronaviruset som ger covid-19 dominerar den sjuklighet som nu drabbar samhället.

Den höga smittspridningen är inte unik för Sverige, utan kan ses i hela Europa. Ja, den ökar även globalt. Jämfört med tidigare vågor har relationen mellan ökad smittspridning och dödsfall i covid-19 förändrats. Färre drabbas av svår sjukdom och färre dör.

I dag ser belastningen på vården annorlunda ut än under tidigare vågor. Då syftade den på det höga antalet patienter i slutenvård och på IVA. Nu är utmaningen i stället hög frånvaro i personalen på grund av sjukdom, vård av barn och karantänsbestämmelser. Det gäller inte bara i vården, utan även i annan verksamhet som klassas som samhällsviktig. Mot den bakgrunden ändrar nu Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Nya regler och undantag

Dels förkortas tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma, från sju dagar till fem. De två sista dagarna (48 timmar) ska man vara feberfri och känna sig återställd.

Dels förkortas tiden för att stanna hemma från jobb eller skola när någon i hushållet är sjuk i covid-19 från sju dagar till fem, räknat från den dag då den sjuke fick symptom.

Dels undantas flera grupper från regeln om att stanna hemma från jobb och skola när någon i hushållet är sjuk.

De undantagna grupperna är trippelvaccinerade, personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna och vissa personer med nyckelfunktioner i samhällsviktig verksamhet. I det sistnämnda fallet krävs att riskreducerande åtgärder införs, såsom screening. Vilka verksamheter det handlar om bestäm av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och de som kommer i fråga blir kontaktade av sin arbetsgivare.

Alla, även de som är undantagna, bör i möjligaste mån arbeta hemifrån.

Alla bör inte testas

Folkhälsomyndigheten ändrar även de nationella rekommendationerna för regionernas testverksamhet. Förra veckan genomfördes fler än en halv miljon tester i Sverige och kapaciteten är ansträngd. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten regionerna att prioritera tester där de gör störst nytta.

I praktiken innebär det att den breda allmänheten inte ska testas. I stället bör testningen styras till personer i de sedan tidigare prioriterade grupperna – verksamma inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och de med medicinska behov – samt till de som behöver vara fysiskt på en arbetsplats samt skolelever.

Den som tagit ett snabbtest (antigentest) behöver inte följa upp det med ett PCR-test, utan bör betrakta sig som smittad och agera därefter.

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna