För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Tror på hållbarhet som konkurrensvapen

Publicerad 9 dec 2022
Bort med skatter och regler som hämmar konkurrenskraften men har begränsad nytta för miljön. Det står högst på önskelistan hos Jennie Albinsson, Företagarnas nya hållbarhetsexpert.
Jennie Albinsson är Företagarnas nya näringspolitiska expert med inriktning på hållbarhet. Foto: Oskar Omne.

I oktober började Jennie Albinsson sitt jobb som näringspolitisk expert hos Företagarna med inriktning på hållbarhet. Närmast kommer hon från Stockholms stadshus där hon jobbat som borgarrådssekreterare åt det tidigare moderata finansborgarrådet Anna König Jerlmyr. Där har hon ägnat sig åt miljö- och klimatfrågor, liksom i sitt tidigare jobb på Stockholms Europakontor i Bryssel. Med sig i bagaget har hon bland annat en universitetsutbildning i mänskliga rättigheter och hon har även pluggat nationalekonomi.

Hur vill du driva Företagarnas hållbarhetsarbete?

– Övergripande så handlar det om att se till att företag ges goda villkor för att klara klimatomställningen utan att tappa i konkurrenskraft. Det kan handla om skatter som har införts för att lösa problem i exempelvis produktion. Ibland lyckas man utforma det rätt, men ofta slår det fel och det landar snarare i en intäktskälla för staten. Företag måste också få rätt förutsättningar att kunna göra investeringar för att våga satsa på ett långsiktigt hållbarhetsarbete.

Hur går det till?

– Det är viktigt att lyfta frågorna till politisk nivå och delta i samhällsdebatten. Det kan ske genom traditionell opinionsbildning som exempelvis att skriva debattartiklar, anordna seminarier eller att skriva och framföra rapporter. Men också genom att träffa politiker och tjänstemän för att uppmärksamma vikten av frågan.

Vilka skatter handlar det om?

– Exempelvis kemikalieskatten. Syftet med skatten är att fasa ut farliga ämnen, vilket kan tyckas initialt är bra, men detta är en skatt som läggs på företag inom elektronik- och modebranschen oavsett om produkterna innehåller farliga ämnen eller inte. Det är upp till företagen att motbevisa om det inte är fallet, men det är otroligt administrativt tungt. Det är resurser som hade kunnat gå till ett mer effektivt hållbarhetsarbete.

”Se till att ge företag goda villkor för att klara klimatomställningen utan att tappa i konkurrenskraft”

Behövs inte både piska och morot ibland?

– Absolut. Vi har transportfrågan där koldioxidskatt är en rimlig skatt där man faktiskt tar ut skatt på fossila utsläpp. Men kollar man på hela drivmedelsfrågan så är det ju inte bara koldioxidskatt. Det tas även ut exempelvis energiskatt, oavsett om det rör sig om förnybara eller fossila bränslen. Men det är ju inte energi som är problemet, utan de fossila utsläppen som behöver minska.

Kan Företagarna underlätta företagens rapportering kring hållbarhet?

– Företagarna kan bistå med att verka för en riktning som underlättar rapporteringen. Upplever våra medlemmar att det är krångligt och administrativt tungt är de välkomna att höra av sig, så får vi en tydlig bild av problematiken och kan gå vidare därifrån. Företagarna har i dag även en hållbarhetsportal där medlemmar kan få råd och stöd i sitt hållbarhetsarbete.

Riskerar lågkonjunkturen att gå ut över företagens hållbarhetsarbete?

– Jag tror att många företagsledare ser en fördel i att satsa på hållbarhet, så länge det finns en efterfrågan, det kan vara från konsumenter men också från den offentliga sektorn som i allt större utsträckning ställer mer krav på hållbarhet i upphandlingar. Men det är klart att lågkonjunkturen kan komma att påverka arbetet som i allt annat i samhället. Samtidigt ser vi allt högre klimatkrav från politiskt håll, då blir det extra viktigt, inte minst i en lågkonjunktur, att eventuella politiska styrmedel utformas rätt och ger företag förutsättningar att ställa om och samtidigt behålla lönsamheten i verksamheten.

Text: Sten Sjögren.

Fler nyheter från Företagarna