podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vässa matchningen på arbetsmarknaden

Publicerad 29 aug 2022
Bristerna och utmaningarna i dagens system kring matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande ökar.
Foto: Shutterstock.com.

I en ny rapport från bemanningsföretaget Manpower som lutar sig mot statistik från SCB kan man läsa att det går drygt 2,5 arbetslösa per ledigt jobb i Sverige under det andra kvartalet 2022. Det är en ökning från 2,4 under årets första kvartal.

− Samtidigt som det finns drygt 2,5 gånger så många arbetslösa som jobbtillfällen finns det många företag som vill anställa men som inte hittar rätt kompetens. Det säger sig själv att detta är en ohållbar situation, säger Catharina Bildt Grape, Företagarnas expert på migration, integration och arbetsmarknadsfrågor.Catharina_B_G.jpg

Rapporten uppvisar stora regionala variationer. Störst skillnad mellan antalet arbetslösa och arbetstillfällen fanns under perioden i Södermanland, där det så kallade matchningsgapet är 5,7 jämfört med rikssnittets 2,5. Lägst är gapet i Västernorrland, med 1,3 arbetslösa per ledigt jobb.

Kompetensbrist hämmar tillväxten

Bristen på rätt kompetens är det största tillväxthindret för små och medelstora företag. Samtidigt vore det med rätt matchning och tillgång till kompletterande utbildningar möjligt för fler företag att kunna anställa och därmed skapa fler arbetstillfällen.

−  Det är främst långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Den som stått utanför länge, eller aldrig varit inne på den svenska arbetsmarknaden behöver professionell matchning. En viktig del av matchningen är att den som matchar förstår och respekterar det rekryterande företagets behov, säger Catharina Bildt Grape.

Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag

För att åstadkomma bättre matchning mellan företagens behov och dem som står utanför arbetsmarknaden krävs en rad förändringar. Företagarna vill se en effektivare arbetsmarknadspolitik, träffsäkra kompetensutvecklande insatser och sänkta kostnader för att anställa. Det sistnämnda är viktigt eftersom riskerna förknippade med att anställa då minskas.

Genom att begränsa Arbetsförmedlingens uppdrag till att handla om myndighetsutövning kopplat till statlig arbetsmarknadspolitik kan fristående aktörer verka. Jämte detta måste Arbetsförmedlingens kompetens kring upphandling, kontroll och uppföljning bli effektivare och mer professionell.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna