podcast news play företagaren I media förmån

När företag växer, växer Sverige

Moderaterna håller nu sin stämma i Helsingborg och Företagarna önskar att besluten fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd, skriver Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.
Publicerad 22 okt 2021
Företagarnas samhällspolitiska chef Fredrik Östbom.

När jag skriver detta pågår Moderaternas stämma i Helsingborg. Företagarna är på plats för att prata med ombuden och beskriva vad de företagare vi företräder har för förväntningar på politiken.

Företagarna önskar att besluten under stämmodagarna fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd. Genom att frigöra kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – kan Moderaterna bidra till fler växande företag i Sverige. När företag växer, växer Sverige. När Sverige växer, växer företagen.

Som Sveriges största organisation för företagare arbetar vi oavbrutet för ett bättre företagsklimat. Detta gör vi så klart för företagarnas skull, men också för hela samhället. Mindre och växande företag finansierar vår gemensamma välfärd. De senaste trettio åren har fyra av fem nya arbetstillfällen skapats i små och medelstora företag. Dessa företag står för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner, så även i Helsingborg där 29 procent av de kommunala skatteintäkterna kommer från småföretag.

Jag och mina kollegor brukar ofta lyfta betydelsen av minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft – sådant som kan få fler företag växa. Men det finns också andra viktiga samhällsfunktioner som krävs för att det ska vara möjligt för företagare att bedriva sina verksamheter. Låt mig nämna tre.

Nolltolerans mot vardagsbrott 

Kunder måste tryggt kunna ta sig till butiken. Företagare och deras anställda måste säkert kunna ta sig till arbetsplatsen. Varor måste kunna flyttas längs vägarna. Datorn användas utan att bli kapad. Rättskedjan har över tid prioriterat den alltmer utbredda organiserade brottsligheten vilket medfört att brottsligheten mot små och medelstora företag tillåtit breda ut sig. En av fem företagare har funderat på att lägga ner sin verksamhet på grund av brottsligheten. En ofattbar siffra. Nu krävs flera åtgärder för att motverka och bekämpa brotten mot företagare.

Den gröna omställningen är vår tids ödesfråga 

Svenska småföretag vill bidra och vara längst fram i den gröna omställningen. Mindre och växande företag lever och verkar nära sina kunder, tar ansvar i sitt närsamhälle och har stora förväntningar på sig. För dem är omställningen både personlig och affärskritisk. Svenska företag kan gå längst fram i omställningen genom att tänka småskaligt vid ny reglering och lagstiftning, hålla regelbörda och administration så låg som möjligt och ge incitament för omställning genom exempelvis gröna stimulanser.   

Rätt upphandling på rätt plats

Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor, eller 80 000 kr per invånare.1 Det kan handla om inköp av allt från konsulttjänster till sophämtning. För att öka medverkandet och bidra till en sund konkurrens är det viktigt att upphandlande myndigheter för en dialog med näringslivet kring sitt kravställande. Dagens krav är ofta konkurrensbegränsande och gör att små- och medelstora företag stängs ute – ett slöseri med skattemedel.  Öppna upp för fler företag att delta i upphandlingar - det tjänar hela samhället på. 

När Moderaterna nu håller sin stämma i Helsingborg önskar vi på Företagarna att besluten fattas med vetskapen och insikten om att landets mindre och växande företag är avgörande för vårt lands framtida välstånd. Genom att frigöra kraften i människor – entreprenörer och innovatörer – kan Moderaterna bidra till fler växande företag i Sverige. När företag växer, växer Sverige. När Sverige växer, växer företagen.

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.