För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Höga drivmedelspriset bromsar omställningen

Publicerad 26 okt 2021
Ökade kostnader är företagens största hinder för den pågående omställningen. Trots det driver politiska beslut upp drivmedelspriserna. Vet regeringens ena hand vad den andra gör? undrar Företagarna i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Foto: Shutterstock.com

Drivmedelspriserna har stigit rejält och tynger landets företagare. Priset på diesel och bensin är nu nästan 20 respektive 18 kronor per liter. Denna kostnad på rörlighet försämrar konkurrenskraften och möjligheterna att verka i hela landet, samtidigt som den försvårar omställningen bort från fossila bränslen, skriver Företagarnas vd Günther Mårder och Philip Thunborg, Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

De höga drivmedelspriserna beror på flera faktorer. Råoljepriset har fördubblats på ett år till följd av återhämtningen i världsekonomin, men även inhemska faktorer spelar roll. Ungefär 60 procent av bensinpriset utgörs av skatt. Sverige har en av världens högsta koldioxidskatter. Varje år görs en årlig omräkning av energi- och koldioxidskattesatserna på bensin och diesel utifrån konsumentprisindex.  Dessutom ökar priset på dessa drivmedel med en BNP-indexering på ytterligare två procentenheter årligen. En annan faktor är reduktionsplikten som innebär stegvis ökad inblandning av biodrivmedel vid bensin- och dieselpumparna. I januari höjs reduktionsplikten för bensin med 30 procent viket betyder högre priser.

Om små och medelstora företag ska kunna fortsätta minska sina utsläpp kan inte skatterna vara i vägen. Kostnader är det främsta hindret för dessa företag att ställa om.  Därför vill Företagarna se en helhet där ökade kostnader i form av flera olika styrmedel inte hindrar omställningen.

I debattartikeln i Svenska Dagbladet radar Företagarna upp ett antal förändringar för att tackla problemet med de höga drivmedelspriserna.

  • Avskaffa BNP-indexeringen.
  • Se över all skatt på bensin och diesel för att kunna kompensera för prisstegringarna (bränslena blir ju mer hållbara genom reduktionsplikten).
  • Se sänkning av energiskatten som ett sätt att sänka kostnaderna utan försämrad klimatpåverkan.
  • Bygg ut laddinfrastrukturen i hela landet.
  • Säkra den långsiktiga elförsörjningen med högre nätkapacitet och ett system där all fossilfri elproduktion får finnas på lika villkor, kärnkraft inkluderat.

Sveriges företagare vill ställa om, men varje politiskt hinder och varje ökad kostnad gör det svårare. 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna