För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Svårt hitta finansiering för små och växande företag

Publicerad 25 mar 2021
Företagen upplever betydande svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt. Pandemin förvärrar en redan svår situation.

Räntemiljön präglas av unikt låga nivåer. Samtidigt sker det satsningar på statligt riskkapital i tidiga faser. Trots detta upplever företag stora svårigheter med att få finansiering till investeringar och tillväxt. Pandemin har dessutom gjort att många tvingats pausa investeringar. Företag som satsat ändå har upplevt det ännu svårare än tidigare att få finansiering. Det visar Företagarnas nya Finansieringsrapport.

− Tillväxten i Sverige drivs av de små företagen. Deras möjlighet att anskaffa finansiering för tillväxt är en avgörande indikator för hur framtiden kommer utvecklas, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Uppstarts- och tillväxtföretag pausar 

Det är framförallt uppstarts- och tillväxtföretagen som dragit ned på sina investeringar. Endast 48 procent har genomfört minst en investering, jämfört med 61 procent i förra Finansieringsrapporten som släpptes 2019.

De flesta företag som gjort en investering använder i första hand löpande intäkter och eget kapital för att starta och expandera. Lån från ägare och familj har också blivit en vanligare finansieringskälla under pandemin.

− Det är naturligt att företagen finansierar tillväxt med eget kapital, men under en utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag pengar utifrån. Om de inte kan få det riskerar många investeringar utebli, säger Daniel Wiberg.

Svårt få extern finansiering

Jämfört med Finansieringsrapporten 2019 är det 13 procentenheter fler företag som anser att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investering med extern finansiering, eller hela 68 procent.

Allt för höga krav på säkerhet och bristande förståelse för verksamheten har under 2020 varit de största hindren när företagen sökt extern finansiering. Att det nu blivit ännu svårare att få extern finansiering har flera olika förklaringar och speglar sannolikt en ökad osäkerhet till följd av pandemin.

− De små och växande företagen behöver nya finansieringslösningar som är anpassade till deras verklighet. Vi vet att småföretagen ser expansionsmöjligheter trots pandemin. Ju fler som kan förverkliga dem – desto snabbare kan svensk ekonomi och arbetsmarknad återhämta sig, säger Daniel Wiberg.

Tre största hindren för att söka finansiering

56 % Höga krav på säkerhet (exempelvis personlig borgen)

34 % Finansiären/kreditgivaren saknar förståelse för verksamheten 

25 % Hög ränta/höga avkastningskrav 

Källa: Finansiering för återstart – Företagarnas finansieringsrapport 2021

Taggar
Fler nyheter från Företagarna