headphones newspaper video-player

Bakläxa för EU-kommissionen

Företagarna har bidragit till att ett långtgående lagförslag om bolagsstyrning och ansvarsfrågor i företagens leverantörskedjor hejdats.
Publicerad 31 maj 2021
Berlaymontbyggnaden, Europeiska kommissionens säte i Bryssel. Foto: Shutterstock.com.

Ett upprop från flera nordiska forskare och organisationsföreträdare har spelat en avgörande roll för att få EU-kommissionen att i sista stund hejda ett lagförslag som skulle få långtgående följder för bolagsstyrning och ansvarsfrågor (due dilligence) i företagens leverantörskedjor när det kommer till miljö och mänskliga rättigheter.

Goda syften, men feltänkt

Företagarnas chefekonom Daniel Wiberg är en av undertecknarna. Med bakgrund bland annat som forskare i nationalekonomi med inriktning mot just bolagsstyrning har han varit kritisk mot förslaget, som i sin första form presenterades redan 2001 i ett diskussionsdokument, eller green paper som det heter när EU-kommissionen presenterar idéer inom ett område som i framtiden kan bli föremål för lagstiftning.

− Mycket kortfattat skulle man kunna beskriva förslaget som att bolagsföreträdare i företag av alla storlekar, förutom aktieägarnas intresse också skulle bli ansvariga för mänskliga rättigheter och social hållbarhet. Det är givetvis goda syften, men det vore helt fel att avkräva företagsägare detta ansvar, säger Daniel Wiberg.

En missvisande bild

Enligt Företagarna och flera andra näringslivsaktörer och forskare gör förslaget från EU-kommissionen många antaganden som helt enkelt inte håller, vilket fått till följd att slutsatserna blandar ihop frågor som bolagsstyrning och due dilligence på ett sätt som både skapar en konstlad intressekonflikt mellan aktieägare och andra intressenter och försvårar arbete i bolagen med de långsiktiga målen som förslaget borde främja inom hållbarhet och mänskliga rättigheter.

− Den här typen av illa underbyggda förslag, som tycks leva sitt eget liv i Bryssel, undergräver tilltron till EU-samarbetet. Mycket av arbetet har baserats på antaganden som ger en felaktig och missvisande bild av mindre och växande företags social- och hållbarhetsarbete. Därför blir det både kontraproduktivt och fel att reglera ägarstyrning för att styrelser ska ta hänsyn till annat än bolagets intresse, säger Daniel Wiberg.

EU måste fokusera på rätt saker

Företagarna anser att EU-samarbetet måste fokusera på de långsiktiga förutsättningarna för högre tillväxt, liksom Europas konkurrenskraft i en globaliserad värld. Dåligt underbyggda förslag om hållbar bolagsstyrning gör inte det och gynnar inte heller de viktiga frågorna om hållbarhet, miljö och mänskliga rättigheter.

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor